Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Bạn có thể truy cập lịch sử của trang bằng cách nhấp vào "Lịch sử" từ danh sách thả của nút Sửa đổi

Mỗi trang có thể sửa đổi trên Fandom có một lịch sử trang đi kèm, bao gồm các bản cũ của văn bản trên trang, cũng như bản lưu trữ ngày và giờ của mỗi sửa đổi, tên người dùng hoặc địa chỉ IP của người dùng đã sửa đổi, và tóm tắt sửa đổi.

Liên kết lịch sử trên thanh công cụ

Bạn có thể truy cập lịch sử một trang thông qua danh sách thả của nút Sửa đổi hoặc thông qua một liên kết từ thanh công cụ khi đang xem một trang.

Tổng quan:

 • Những thay đổi mới nhất được hiển thị ở đầu
 • Để xem một bản cụ thể, nhấp vào ngày
 • Để so sánh một bản cũ với bản hiện tại, nhấp hiện
 • Để so sánh một bản với bản trước đó, chọn trước
 • Để so sánh 2 bản cụ thể với nhau, nhấp vào nút tròn ở cột bên trái của bản cũ hơn và nút tròn ở cột bên phải của bản mới hơn, rồi chọn "So sánh các bản đã chọn"
 • Những sửa đổi nhỏ được đánh dấu n
 • Những sửa đổi bởi bot được đánh dấu b

Hướng dẫn từng bước

Dưới đây là ví dụ của một lịch sử trang:

Lịch sử trang

Những sửa đổi được hiển thị từ mới nhất đến cũ nhất. Mỗi sửa đổi bắt đầu trên một dòng và hiển thị ngày giờ, tên người đóng góp hoặc IP, tóm tắt sửa đổi, và những thông tin liên quan.

Hãy cùng xem một vài tính năng của trang này:

 1. Tên trang và tên không gian.
 2. (hiện) đưa bạn đến một trang 'so sánh' - trang bất kì hiển thị sự khác biệt về mã wiki giữa sửa đổi đó với một phiên bản khác của lịch sử trang. Trong trường hợp này, trang so sánh sẽ so sánh bản đã chọn với bản hiện hành. Nội dung trang sẽ xuất hiện bên dưới những thay đổi để bạn có thể xem trang được hiển thị như thế nào.
 3. (trước) đưa bạn đến trang so sánh giữa sửa đổi đó với phiên bản trước. Nội dung gần nhất sẽ xuất hiện bên dưới những thay đổi để bạn có thể xem trang được hiển thị như thế nào.
 4. Hai cột của nút tròn có thể được dùng để chọn hai bản bất kì để so sánh. Nội dung của bản gần nhất sẽ được hiển thị bên dưới những thay đổi.
 5. Thời gian và ngày của sửa đổi, được biểu diễn theo giờ cục bộ ứng với tùy chọn cá nhân người dùng, liên kết tới phiên bản đó.
 6. Tên người dùng hoặc địa chỉ IP của người đã đóng góp với các liên kết đến tường tin nhắn hoặc trang thảo luận cùng những đóng góp của họ.
 7. Tóm tắt sửa đổi - văn bản mã người dùng đã viết vào hộp tóm tắt của trình soạn thảo.
  • Một số tóm tắt xuất hiện với ký tự mũi tên và chữ màu xám. Điều này có nghĩa là người dùng đã sửa đổi một mục nào đó của trang, khi đó dòng chữ này sẽ tự động được thêm vào hộp tóm tắt sửa đổi.

Nếu một trang đã được đổi tên trong quá khứ, toàn bộ lịch sử sửa đổi của bài viết trước và sau khi đổi tên đều được hiển thị. Tiêu đề cũ sẽ trở thành liên kết chuyển hướng và mất đi lịch sử sửa đổi.

Các sửa đổi của trang bị xóa sẽ không được giữ trong lịch sử đóng góp của người dùng. Tuy nhiên, lịch sử sửa đổi vẫn được giữ lại và có thể phục hồi bởi bảo quản viên.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement