FANDOM


Lùi sửa là khả năng để hoàn lại một trạng thái trước đó của một trang bài viết. Mọi phiên bản của một trang đều được lưu trữ trong lịch sử bài viết của trang đó, vì vậy có thể lùi lại một số lần sửa đổi không tốt và trả trang đó về trạng thái ban đầu trước lần sửa đổi này.

Các bước

Tất cả thành viên của Fandom đều có thể lùi sửa về phiên bản trước của một trang bất kỳ.

Lùi một sửa đổi

Lùi sửa hoàn tác

Liên kết lùi sửa nằm ở cuối đoạn tóm lược sửa đổi

Nếu bạn muốn hoàn tác một sửa đổi, bạn chỉ cần:

 • Vào lịch sử của một trang cần hoàn tác
 • Tiếp theo, khi thấy liên kết Lùi sửa sau tóm lược sửa đổi, click vào và bã sẽ được đưa đến cửa sổ soạn thảo, tại đó sẽ thấy sự khác biệt giữa hai phiên bản ở đầu trang.
 • Giữ nguyên tóm lược sửa đổi và nhấn Lưu trang, mọi chỉnh sửa mới nhất sẽ được hoàn tác.

Lùi nhiều sửa đổi

Việc này cho phép bạn lùi nhiều sửa đổi để quay trở lại một phiên bản cụ thể của trang.

 • Vào lịch sử của một trang cần hoàn tác
 • Nhấn vào ngày giờ của phiên bản trước mà bạn muốn lùi sửa.
 • Sau khi trang hiện lên, bạn sẽ thấy một hàng chữ dưới tiêu đề, ví dụ "(Phiên bản vào lúc 17:15, 10/12/2015)".
 • Kiểm tra xem bạn đã chọn đúng phiên phản cần lùi hay chưa, sau đó nhấp vào sửa đổi trang như bình thường
 • Bạn sẽ nhận được thông báo đang sửa trên phiên bản cũ ở phía trên hộp soạn thảo.
 • Việc quan trọng: Trong trường hợp phá hoại, bạn phải thật sự đảm bảo rằng bạn đang hoàn tác về phiên bản cuối cùng mà không bị phá hoại, có thể loại bỏ nhiều phá hoại khi cần thiết.
 • Lưu trang khi bạn chắc chắn rằng phiên bản lùi về thật sự tốt. Hãy chắc chắn nên để từ "Lùi sửa đổi" vào trong tóm lược sửa đổi.

Ghi chú

Lùi tất cả là gì và sử dụng công cụ đó như thế nào?

Tôi có thể lùi những sửa đổi phá hoại từ các thay đổi gần đây?

Video hướng dẫn nhanh: Loại bỏ những sửa đổi không tốt

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.