Mã wiki khi có và khi không có làm nổi cú pháp

Làm nổi cú pháp là một tính năng được thiết kế để cải thiện khả năng đọc hiểu code trên Fandom. Nó nhận những gì được viết vào trình soạn thảo và làm nổi các loại code khác nhau theo màu sắc khác nhau để giúp người đọc nhận diện được phần nào làm việc nào.

Tính năng này có ba dạng chính - làm nổi mã wiki đơn giản, làm nổi trang CSS/JS/bản mẫu/Lua và làm nổi thẻ được sử dụng trong bài viết.

Làm nổi trình soạn thảo

Làm nổi mã wiki đơn giản

Làm nổi mã wiki trên một chủ đề tối

Mã wiki là khối xây dựng chính của các bài viết trên Fandom, nhưng đôi khi bạn khó có thể hiểu được những gì bạn đang thấy nếu chỉ nhìn sơ qua, đặc biệt là đối với những trang phức tạp.

Làm nổi cú pháp sẽ tô phần code này bằng các màu sắc tùy theo từng loại. Các loại màu chính là:

 •  xanh tím  = để mục, phần chữ được tô đậm hoặc in nghiêng
 •  xanh sáng  = các liên kết nội
 •  xanh nhạt  = các liên kết ngoại
 •  đỏ  = mã wiki chung
 •  đỏ tím  = thẻ
 •  xám/nâu  = bản mẫu

Làm nổi CSS, JS, Lua và bản mẫu hộp thông tin

CSS, JS, bản mẫu hộp thông tin, và Mô đun Lua có cơ chế làm nổi cú pháp tiên tiến hơn.

Ngoài những cải thiên đơn giản về tính khả kiến, việc làm nổi còn giúp phát hiện các vấn đề về code - giúp ngăn chặn lỗi.

Tùy chọn người dùng

Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng làm nổi cú pháp, chỉ cần truy cập thẻ 'Soạn thảo' trong Tùy chọn của bạn, và đánh vào ô tùy chọn "Do not show syntax highlighting in Source mode".

Làm nổi bài viết

Thẻ <syntaxhighlight> có thể được sử dụng trên bài viết đề làm nổi cú pháp các phần code cho người đọc. Một danh sách thô các ngôn ngữ được hỗ trợ có thể được xem trên here, MediaWiki.org.

Ví dụ, làm nổi CSS:

<syntaxhighlight lang="css">
.class {
 font-size:110%;
}
</syntaxhighlight>

sẽ cho ra:

.class {
 font-size:110%;
}

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.