Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Trung tâm Cộng đồng

Một không gian tên tùy chỉnh là một không gian tên ngoài các không gian mặc định, được thêm vào tùy theo từng cộng đồng. Không gian tên tùy chỉnh cho phép cộng đồng chia nội dung thành từng khu vực riêng biệt, theo chủ đề và theo đặc điểm kỹ thuật.

Không gian tên tùy chỉnh chỉ có thể được thêm bởi Nhân viên Fandom.

Những giới hạn trong việc tạo không gian tên

 1. Cộng đồng của bạn phải thống nhất về việc tạo không gian tên.
 2. Không gian tên được tạo không thể giống với bất k2i tên nào trong bản đồ liên wiki.
 3. Không được có trang có tên trùng với không gian tên sắp được tạo. Điều này có nghĩa là không được có trang (kể cả đổi hướng có tên dưới dạng "Không gian tên tùy chỉnh:Tên trang". Những trang này sẽ không thể truy cập sau khi không gian tên được tạo.
 4. Mỗi không gian tên sẽ có một không gian thảo luận đi kèm. Thường sẽ là "Thảo luận không gian tên tùy chỉnh:" trừ phi bạn yêu cầu khác.

Yêu cầu một không gian tên tùy chỉnh

Vui lòng xác định những điều sau cho không gian tên tùy chỉnh của bạn:

 1. Không gian tên mới có được hiển thị cho kết quả tìm kiếm mặc định?
  • Câu trả lời cho điều này thường là "có" trừ phi bạn muốn khác.
  • Người dùng vẫn có thể tìm kiếm không gian tên thông qua ô đánh dấu.
 2. Không gian tên mới có được chứa trang con?
  • Mặc định, chúng tôi kích hoạt trang con cho mọi không gian tên mới trừ khi bạn yêu cầu không. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về những dự định khác biệt của bạn về không gian tên.
 3. Thảo luận của không gian mới được gọi là gì?
  • Nếu bạn yêu cầu tạo "Ví dụ", trang thảo luận sẽ là "Thảo luận ví dụ"
  • Điều này thường quan trọng hon ở các ngôn ngữ khác so với tiếng Anh.

Tạo yêu cầu của bạn bằng mẫu Đặc biệt:Liên hệ/general. Để giúp chúng tôi phản hồi nhanh chóng, vui lòng kèm câu trả lời cho những câu hỏi trên.

Lưu ý: bạn có thể yêu cầu tối đa ba không gian tên mới cho cộng đồng, vui lòng gửi yêu cầu cho cả ba không gian tên thay vì một yêu cầu cho mỗi không gian tên.

Một vài không gian tên tùy chỉnh

Dưới đây là một số không gian tên được yêu cầu phổ biến trên nhiều cộng đồng và công dụng tiêu biểu của chúng:

 • Cổng thông tin: một không gian tên tiêu biểu cho các wiki trò chơi, hoạt động như điểm truy cập của các thông tin tương tự nhau.
 • Tin tức: dành cho việc xuất bản những bài viết chính thức về chủ đề của cộng động từ nhà phát hành game, điện ảnh, v.v...
 • Thư viện ảnh: dành cho các trang có một mục đích duy nhất là triển lãm ảnh cho chủ đề cộng đồng.

Xem thêm

Advertisement