FANDOM


Không gian tên (namespace) là một phương pháp tách các kiểu nội dung trên wiki; nhóm các trang có cùng mục đích sử dụng có thể được nhóm với nhau, và có thể được tìm kiếm và liệt kê một cách riêng biệt. Mỗi trang chỉ có thể thuộc một không gian tên.

Không gian tên của một trang được chỉ thị bởi từ đứng trước dấu hai chấm trên tiêu đề trang (tiền tố). Ví dụ, "Thảo luận:Tên trang" là trang thuộc không gian "Thảo luận". Nếu trang không có tiền tố (hoặc tiền tố không thuộc các không gian tên đang có trên wiki) thì trang đó thuộc không gian "Chính" hoặc "bài viết".

Không gian tên tùy chỉnh có thể được tạo trên wiki nếu các không gian tên chuẩn không phù hợp với chủ đề của wiki đó.

Không gian tên được sử dụng với những lý do sau:

 • cho phép tách biệt nội dung wiki với những trang như trợ giúp và quy định tạo lập nội dung;
 • cho phép tách biệt các kiểu nội dung không liên quan nhau;
 • cho phép kiểm soát nội dung nào được truy xuất bởi công cụ tìm kiếm;
 • cung cấp một số tính năng đặc biệt liên quan đến mục đích của không gian tên;
 • cung cấp thiết bị để giới hạn tìm kiếm vào một khu vực nhât định;
 • cho phép xuất dữ liệu dễ dàng.

Các không gian tên mà mọi cộng đồng đều có?

Mặc định, mỗi wiki đều có 18 không gian tên, và 2 không gian tên đặc biệt. Không gian tên tùy chỉnh cũng có thể được tạo.

Tên Ghi chú
{{ns:-2}} Phương tiện
{{ns:-1}} Đặc biệt Các trang đặc biệt trên wiki
{{ns:0}} Chính Không gian tên chính của các bài viết trên wiki
{{ns:1}} Thảo luận Trang thảo luận của các bài viết trên wiki
{{ns:2}} Thành viên
{{ns:3}} Thảo luận Thành viên
{{ns:4}} Project
("Trung tâm Cộng đồng")
Sử dụng sitename của wiki
{{ns:5}} Project talk
("Thảo luận Trung tâm Cộng đồng")
{{ns:6}} Tập tin
{{ns:7}} Thảo luận Tập tin
{{ns:8}} MediaWiki
{{ns:9}} Thảo luận MediaWiki
{{ns:10}} Bản mẫu
{{ns:11}} Thảo luận Bản mẫu
{{ns:12}} Trợ giúp
{{ns:13}} Thảo luận Trợ giúp
{{ns:14}} Thể loại
{{ns:15}} Thảo luận Thể loại
{{ns:110}} Diễn đàn Xem Help:Diễn đàn phong cách wiki
{{ns:111}} Thảo luận Diễn đàn

Một chuỗi truy vấn API có thể được dùng để liệt kê tất cả không gian tên trên một cộng đồng, bao gồm không gian tên tùy chỉnh. Để thực hiện, thay 'TÊN' trong URL sau bằng cộng đồng của bạn:

 • http://TÊN.wikia.com/api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces|namespacealiases

Ví dụ, Danh sách trên Trung tâm Cộng đồng.

Các không gian tên được thêm bởi phần mở rộng mặc định

Namespace Code Namespace Name Notes
{{ns:400}} Xem Trợ giúp:Công cụ nhúng đoạn phim
{{ns:401}}
{{ns:500}} Blog thành viên Xem Trợ giúp:Blog
{{ns:501}} Bình luận blog thành viên
{{ns:502}} Blog
{{ns:503}} Thảo luận Blog
{{ns:700}} Xem Trợ giúp:Danh sách top 10
{{ns:701}} Không hỗ trợ: Thảo luận danh sách top 10
{{ns:828}} Mô đun Xem Trợ giúp:Lua
{{ns:829}} Thảo luận Mô đun
{{ns:1100}} Đoạn phim liên quan Xem Trợ giúp:Đoạn phim
{{ns:1200}} Tường tin nhắn Xem Trợ giúp:Tường tin nhắn
{{ns:1201}} Luồng Sử dụng bởi Tường tin nhắn và DIễn đàn
{{ns:1202}} Thông điệp Tường tin nhắn Xem Trợ giúp:Tường tin nhắn
{{ns:2000}} Bảng Xem Trợ giúp:Diễn đàn
{{ns:2001}} Luồng bảng Xem Trợ giúp:Diễn đàn
{{ns:2002}} Vấn đề Xem Trợ giúp:Diễn đàn

Các không gian tên cơ bản là gì?

Mọi không gian tên

Bạn có thể xem danh sách tất cả không gian tên trên wiki của mình tại trang Đặc biệt:Mọi bài và mở danh mục "Không gian tên"

Không gian Chính hay bài viết ({{ns:0}}) là nội dung thông tin của wiki. Trên Wikipedia, đây là không gian của một bài viết bách khoa toàn thư. Đây là không gian tên mặc định và không có tiền tố. Chỉ có không gian Chính mới được truy xuất bởi các công cụ tìm kiếm như Google, Bing (trừ phi từ ma thuật __NOINDEX__ được chèn.)

Không gian tên Project có tiền tố là tiêu đề của wiki bạn (cùng tiêu đề hiển thị trong biến {{SITENAME}} ). Trên một số wiki, không gian này được dùng cho chính sách, quy định, hướng dẫn, yêu cầu quyền thành viên, và nhiều chi tiết khác cho wiki; một số wiki khác không dùng hoặc dùng với nhiều mục đích khác nhau. Nếu bạn không biết tiêu đề của wiki (hoặc không muốn gõ đầy đủ), bạn có thể gõ tắt "Project:", tự động tiêu đề wiki sẽ được hiển thị. Ví dụ, trên Trung tâm Cộng đồng, trang Project:Chính sáchTrung tâm Cộng đồng:Chính sách sẽ dẫn đến cùng một trang.

Không gian tên Thành viên có tiền ố là Thành viên: và được dùng để cho thông tin người dùng trên wiki. Mỗi người dùng có một trang thành viên và có thể có thêm các trang con. Trang thành viên được liên kết từ lịch sử trang và thay đổi gần đây. Trang người dùng cũng có liên kết đến trang thảo luận và đóng góp của thành viên.

Không gian tên Tập tin có tiền tố là Tập tin:. Các trang thuộc không gian này cũng được gọi là trang mô tả ảnh. Chúng được dùng cho thông tin của hình ảnh và các loại tập tin. Mỗi hình ảnh tải lên sẽ hiển thị thông tin từ khung tóm tắt trên trang mô tả ảnh.

Không gian tên MediaWiki có tiền tố là MediaWiki: để chứa các đoạn code sau-hậu-trường và thông điệp như nhãn liên kết và quy định màu sắc. Không gian này chỉ có thể được sửa đổi bởi bảo quản viên của wiki. Một danh sách tự động chứa đầy đủ các thông điệp giao diện có thể xem tại Đặc biệt:Mọi thông báo. Truy cập Trợ giúp:Thông điệp hệ thống để biết thêm.

Không gian tên Bản mẫu có thể được dùng để chứa các đoạn văn bản nhỏ để chèn vào nhiều trang, tiêu biểu là hộp thông tin. Xem Trợ giúp:Bản mẫu để biết thêm thông tin chi tiết.

Không gian tên Thể loại chứa các thể loại của trang, mỗi trang thể loại hiển thị danh sách các trang thuộc thể loại đó và đoạn mô tả thể loại. Truy cập Trợ giúp:Thể loại để biết thêm.

Không gian tên Trợ giúp dùng để chứa các trang trợ giúp. Hệ thống chia sẻ trang trợ giúp tự động cung cấp các trang trợ giúp có trên Trợ giúp Fandom đến từng wiki, nhưng mỗi wiki có thế thêm những lưu ý riêng cho nội bộ và chúng sẽ xuất hiện bên trên nội dung trang trợ giúp chia sẻ, hoặc thêm các trang trợ giúp mới phù hợp với dự án wiki trong không gian tên này.

Các không gian tên thảo luận là gì?

Trừ trang đặc biệt, mỗi không gian tên đều đi kèm với một không gian tên thảo luận. Không gian thảo luận được chỉ định bằng cách chèn Thảo luận trước tiền tố thường. Ví dụ, không gian thảo luận đi kèm với không gian bài viết chính (không có tiền tố), sẽ có tiền tố là Thảo luận:, trong khi thảo luận đi kèm với không gian Thành viên: sẽ có tiền tố là Thảo luận Thành viên:. Hầu hết các trang thuộc không gian thảo luận được dùng để thảo luận những thay đổi của trang tương ứng.

Các trang trong không gian thảo luận thành viên rất được dùng để gửi tin nhắn cho người dùng nào đó, và rất hữu ích do họ sẽ nhận thông báo tự động về tin nhắn được gửi; xem Trợ giúp:Trang thành viên.

Các không gian tên ảo là gì?

Có hai không gian tên ảo không liên quan đến trang được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Trang Đặc biệt, hay không gian tên Đặc biệt được tự động phát sinh và không thể sửa đổi, ví dụ như Đặc biệt:Thay đổi gần đây hoặc Đặc biệt:Trang tôi. Không gian này rất quan trọng đối với phần mềm MediaWiki.

Tiền tố Phương tiện có thể được dùng để liên kết trực tiếp đến một hình ảnh hoặc đoạn âm thanh dưới dạng [[Phương tiện:Ảnh.jpg]] hoặc [[Phương tiện:Âm thanh.ogg]], thay vì liên kết đến trang mô tả.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.