FANDOM


Kết nối Facebook là một công cụ được sử dụng để tạo tài khoản cùng như đăng nhập Fandom bằng chính tài khoản Facebook mà bạn đang sở hữu. Việc kết nối này sẽ rút ngắn thời gian tạo tài khoản bằng cách cho phép bạn sử dụng tài khoản Facebook của bạn mà không cần phải xác nhận tài khoản của bạn. Bạn chỉ cần tạo tên người dùng, mật khẩu và bắt đầu sử dụng.

Bước thực hiện

Tạo tài khoản mới

 • Trong phần đăng nhập, nhấn vào nút Connect with Facebook
 • Bạn sẽ được nhắc nhở qua hộp thoại của Facebook để xác nhận việc bạn kết nối tài khoản Facebook và Fandom của mình. Hày làm teo hướng dẫn trên màn hình
 • Sau đó, cửa số pop-up xuất hiện yêu cầu bạn nhập tên người dùng và mật khẩu. Lưu ý bạn có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào mà bạn muốn.
 • Tài khoản của bạn đã được kết nối
 • Đối với mọi đăng nhập vào Fandom:
  • Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook, bạn chỉ cần nhấn vào nút Facebook Connect và bạn sẽ tự động đăng nhập vào Fandom.
  • Nếu bạn không đăng nhập Facebook, khi bạn nhấn nút Facebook Connect, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình. Bạn không cần phải đăng nhập tên người dùng Fandom và mật khẩu của bạn, Một khi bạn đăng nhập vào Facebook, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản Fandom của bạn.

Kết nối tài khoản Fandom hiện tại của bạn

 • Nếu bạn đã có tài khoản Fandom, bạn đăng nhập và truy cập vào Tùy chọn của bạn (có sẵn trong menu dưới tên người dùng của bạn, góc trên cùng bên phải của màn hình), chọn tab Facebook Connect và nhấn vào nút kết nối.
 • Cho phép truy cập vào tài khoản Facebook của bạn.
 • Tài khoản Fandom sẽ được kết nối với tài khoản Facebook của bạn.

Ngắt kết nối Facebook

 • Bạn có thể thay đổi cũng như ngắt kết nối với tài khoản Facebook của bạn bất cứ lúc nào trong tùy chọn của bạn bằng cách nhấn vào liến kết "ngắt kết nối tài khoản Fandom của bạn khỏi Facebook". Nếu bạn nhấn liên kết đó, bạn sẽ nhận một email xác nhận.
  • Nếu trước đây bạn đặt mật khẩu trên Fandom, bạn sẽ tiếp tục sử dụng mật khẩu đó.
  • Nếu bạn chưa bao giờ đặt mật khẩu trên Fandom, cúng tôi sẽ tạo cho bạn một mật khẩu tạm thời mà bạn có thể đăng nhập, sau đó thay đổi lại mật khẩu của bạn.

Cài đặt tài khoản và bảo mật

 • Mật khẩu tài khoản Facebook được lưu trữ trên Facebook nhưng không được lưu trữ trên Fandom. Nếu bạn mất hoặc thay đổi mật khẩu, bạn hãy liên hệ với Facebook.
 • Nếu bạn có tài khoản Fandom trước khi kết nối với Facebook thì bạn có thể sử dụng mật khẩu đó bất cứ lúc nào.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.