FANDOM


Hoạt động wikia

Tính năng Hoạt động wiki cho phép người dùng có thể xem các đóng góp gần đây nhất. Đây là một nơi tuyệt để biết các sửa đổi gần đây cho wiki của bạn.

Hướng dẫn từng bước

 1. Để truy cập, chuyển đến liên kết "Hoạt động wiki" trên thẻ "Trên wiki này" của danh mục wiki. Nó có dạng như sau:
  Nút hoạt động wikia
 2. Hoạt động wiki liệt kê các đóng góp gần đây nhất cho wiki, bao gồm những thay đổi của các trang bài viết, người dùng hoặc thảo luận và các thể loại cũng như bình luận, ảnh, và trang mới.
 3. Để xem nội dung mới được thêm, chỉ việc theo các liên kết tại đó.
 4. Nếu bạn muốn xem chi tiết hơn, nhấp chọn "Xem tất cả các hoạt động >" và bạn sẽ được chuyển đến trang Thay đổi gần đây.

Những điều cần nhớ

 • Tính năng này không liệt kê tất cả các thay đổi của wiki (ví dụ như các trand đổi hướng vừa thêm hay những thay đổi của bản mẫu). Dùng trang Thay đổi gần đây nếu bạn muốn xem tất cả các thay đổi.
 • Hoạt động wiki không có trong giao diện Monobook.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.