Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Ví dụ hộp thông tin cho nhân vật

Hộp thông tin giống như tờ thông tin hoặc các sidebar trong một bài viết của tạp chí, được thiết kế để hiển thị tóm tắt chủ để của trang. Chúng hiển thị các tiêu điểm theo một định dạng gọn gàng và dễ đọc. Các để mục của hộp thông tin thường phải giống nhau giữa các trang bài viết để tạo tính kiên định cho wiki. Hộp thông tin được tạo bằng bản mẫu.

Imbox notice.png Ghi chú: Fandom đã phát triển một phương pháp mới để viết hộp thông tin, xem thêm tại trang Trợ giúp:Hộp thông tin. Dưới đây là phương pháp cổ điển.

Hướng dẫn từng bước

Các wiki sau khi tạo thường được tích hợp sẵn bản mẫu Infobox (Hộp thông tin) mặc định để bạn có thể thay đổi sao cho phù hợp với nội dung và thiết kế wiki của bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với bản mẫu này:

Trình soạn thảo trực quan

 • Ở trình soạn thảo trực quan, bạn nhấp vào nút 'Chèn' và chọnVE-TransclusionIconvi.pngBản mẫu từ danh sách thả, một hộp thoại liệt kê các bản mẫu có trong wiki sẽ hiện ra.

Hộp thoại chứa thông số bản mẫu Infobox

 • Nhập "infobox" vào thanh tìm kiếm và một hộp thoại chứa các thông số của bản mẫu sẽ hiện ra.
 • Trong hộp thoại này, bạn có thể thấy bản mẫu infobox có chứa các thông số:
  • Tiêu đề: tiêu đề của hộp thông tin.
  • Hình ảnh: ảnh đại diện cho nội dung hộp thông tin.
  • Kích thước: kích thước cho ảnh (tùy chọn, mặc định là 250px).
  • Chú thích ảnh: chú thích cho ảnh (tùy chọn).
  • Đề mục 1: tiêu đề mục thứ nhất.
  • Thông tin 1: thông tin ứng với đề mục 1.
  • Tương tự các thông số đề mục và thông tin từ 2 đến 10.
 • Bạn có thể thay đổi các thông số như sau:
  • Tiêu đề: Ví dụ hộp thông tin
  • Hình ảnh: File:Ví dụ.jpg
  • Đề mục 1: Tên
  • Thông tin 1: Hoa sen
 • Sau đó, bạn có thể nhấp 'Cập nhật xem thử' để xem các thay đổi hoặc 'Áp dụng các thay đổi' để lưu bản mẫu.
 • Và kết quả bạn sẽ được:
  Ket qua infobox.png

Trình soạn thảo cố điển

Đối với trình soạn thảo cổ điển (hoặc chế độ Mã nguồn của trình soạn thảo trực quan), các thao tác tương đối đơn giản hơn nhưng đòi hỏi bạn phải nhớ các thông số của bản mẫu Infobox.

 • Mở trình soạn thảo cổ điển, chuyển sang chế độ Mã nguồn, tại đây bạn nhập vào văn bản:
{{Infobox
|tiêu đề = 
|hình ảnh = 
|đề mục 1 = 
|thông tin 1 =
}}
 • Với Infobox là tên bản mẫu, và các thông số được cách nhau bởi dấu "|" và nội dung với thông số được ngăn cách bởi dấu "=". Tất cả được đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn "{{", "}}"

Thiết kế hộp thông tin mới

Tùy chỉnh nâng cao

Các hộp thông tin mẫu

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement