FANDOM


Bất cứ sáng lập viên cộng đồng nào cũng đều có quyền hành chính viên trên trang đó. Những thành viên khác cũng có thể nhận được quyền này thông qua sáng lập viên hoặc bởi hành chính viên khác. Trang trợ giúp này hướng dẫn cơ bản cho bạn cách sử dụng quyền hành chính viên.

Hành chính viên là chức vụ có thể thêm hoặc rút quyền các nhóm thành viên khi sử dụng Đặc biệt:Quyền thành viên.

Mặc định, các hành chính viên cũng sở hữu quyền bảo quản viên có đầy đủ chức năng và công cụ để quản lý cộng đồng. Để biết thông tin về quyền bảo quản viên, tham khảo trang Hướng dẫn bảo quản viên.

Tôi làm thế nào để cấp quyền thành viên?

Tổng quan

Mặc định trên Fandom, hành chính viên có thể cấp quyền lùi sửa (rollback), điều phối viên nội dung (content moderator), bảo quản viên (administrator) và hành chính viên (bureaucrat), đồng thời có thể rút quyền lùi sửa, điều phối viên nội dung và bảo quản viên.

Mặc dù hành chính viên không thể trực tiếp rút quyền hành chính viên của người khác (trường hợp cần thiết vui lòng liên hệ với nhân viên Fandom) nhưng họ có thể tự rút quyền của chính mình.

Quyền bảo quản viên đã bao gồm cả quyền lùi sửa và điều phối viên nội dung theo mặc định, vậy nên thêm những nhóm quyền này vào các thành viên bảo quản viên là điều không cần thiết. Một vài wiki có thể được hỗ trợ cấp hoặc rút những nhóm quyền cho thêm, ví dụ như 'bot' hoặc một số nhóm quyền đặc biệt.

Hướng dẫn từng bước

 • Đi đến trang Đặc biệt:Quyền thành viên, nó cũng nằm trong danh sách Đặc biệt:Trang đặc biệt. Hoặc bạn cũng có thể đi đến trang đóng góp của một thành viên bạn muốn cấp quyền, và liên kết dẫn đến trang đặc biệt cấp quyền cũng được liệt kê ở đầu trang.
 • Điền tên thành viên mà bạn muốn cấp quyền vào ô (lưu ý đúng từng ký tự từng dấu cách từng chữ viết hoa!) và nhấn vào "Sửa nhóm thành viên" và giao diện sau đó sẽ hiện ra.
 • Chọn đánh dấu vào quyền hoặc những quyền trong cột "Những nhóm bạn có thể thay đổi".
 • Điền vào ô lý do.
 • Kiểm tra lại thật kỹ việc bạn đang làm! Đảm bảo rằng bạn đang cấp quyền cho đúng người bằng cách kiểm tra liên kết dẫn tới trang thành viên của người đó.
 • Nhấp vào "Lưu nhóm thành viên".
 • Một khi bạn hoàn thành thao tác, ở bên dưới giao diện điền mẫu sẽ hiện ra dòng thông điệp xác nhận sự cấp quyền hoặc nhóm quyền của người đó, và mọi thay đổi về quyền đều được ghi lại trong Nhật trình cấp quyền thành viên.

Thành viên sẽ được nhận quyền ngay lập tức. Nếu thành viên đó thiết đặt danh sách theo dõi của mình ở trạng thái kích hoạt, họ sẽ nhận được thư điện tử thông báo về sự thay đổi quyền này ngay lập tức. Có lẽ bạn sẽ muốn thông báo và chúc mừng họ, hãy đến tường tin nhắn của họ và cung cấp trang Hướng dẫn bảo quản viên hay bất cứ quy định nào dành cho bảo quản viên trong cộng đồng của bạn.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.