FANDOM


Bảo quản viên (hay admin) là những biên tập viên được tín nhiệm trao quyền truy cập những tính năng kỹ thuật bị giới hạn trên một cộng đồng.

Làm thế nào để trở thành bảo quản viên

 • Mỗi sáng lập viên của một cộng đồng được tự động mặc định quyền bảo quản viên trên cộng đồng mà họ sáng lập, cùng với quyền hành chính viên.
 • Hành chính viên có thể cấp quyền hành chính viên, bảo quản viên, lùi sửa và điều phối viên nội dung cho những thành viên khác.
 • Bảo quản viên có thể cấp quyền điều phối viên thảo luận và điều phối viên tán gẫu cho các thành viên khác.
 • Bạn có thể trở thành bảo quản viên trên một wiki không còn hoạt động thông qua Yêu cầu nhận wiki.

Công cụ của bảo quản viên

Xóa trang

Admin - Xóa trang

Xóa trang với quyền bảo quản viên

 • Nhấp vào mũi tên trên nút "Sửa đổi" để hiện danh sách xổ xuống. Chọn "Xóa".
 • Bạn sẽ thấy một trang với danh mục các "lý do" xóa được cài sẵn, và tùy chọn theo dõi trang nếu bạn muốn biết có ai tạo lại trang đó không. Điền vào trường lý do xóa và nhấp nút "xóa".
 • Nếu trang được đánh dấu xóa cấp tốc nhưng lại có lịch sử trang, bạn nên xem qua lịch sử trước khi xóa. Phiên bản bạn đang xem có thể chi là bản bị phá hoại của bài viết gốc. Sau khi đã xóa, kiểm tra xem trang đó có trang thảo luận đi kèm hay không và cũng xóa đi nếu có.
 • Xem Trợ giúp:Xóa trang để biết thêm chi tiết.

Xóa hình ảnh

 • Để xóa một hình ảnh, đầu tiên chọn một tập tin trên cộng đồng của bạn, chọn "Xóa".
 • Bạn không thể xóa một hình ảnh được đăng gần đây nhất nếu không xóa bản cũ của dòng thời gian tải lên.
 • Tuy nhiên, bạn chỉ được phép chọn một hình ảnh duy nhất để xóa mà thôi.
 • Để xóa toàn bộ phiên bản của hình ảnh, bạn có thể chọn "xóa tất cả" trong lịch sử tệp, hoặc bạn muốn xóa nội dung hình ảnh thì bạn nên xóa bài viết.
 • Sau khi nhấn Xóa toàn bộ phiên bản lịch sử hình ảnh này, bạn sẽ thấy màn hình yêu cầu bạn xác nhận trước khi xóa và nội dung xóa sẽ được ghi lại trong Đặc biệt:Nhật trình/xóa.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.