FANDOM


Kho dữ liệu hình ảnh chia sẻ cho phép wiki này có thể sử dụng nguồn hình ảnh từ wiki khác mà không cần phải tải lên. Khi kích hoạt tính năng này, bạn có thể chèn hình ảnh với cùng tên hình ảnh từ wiki khác, và nó sẽ hiển thị như bình thường trên các bài viết.

Cách hoạt động

Xét hai wiki: Wiki AWiki B.

Wiki A chứa rất nhiều hình ảnh về một chủ đề,và Wiki B muốn sử dụng chúng mà không cần phải tải lên lại tất cả. Ví dụ thực tế thường thấy nhất là các wiki cùng chủ đề nhưng khác ngôn ngữ: thông thường wiki tiếng Anh sẽ có nhiều nội dung và hình ảnh nhất, và những wiki ngôn ngữ khác có lẽ muốn sử dụng nguồn hình ảnh đó.

Khi tính năng này được kích hoạt, Wiki B có thể sử dụng hình ảnh của Wiki A như thể chúng đang tồn tại trên chính Wiki B, cụ thể:

 • Nếu Tập tin:Hình ảnh.png tồn tại trên Wiki A mà không ở Wiki B, phiên bản của nó trên Wiki A sẽ được hiển thị tại Wiki B.
 • Nếu Tập tin:Hình ảnh.png tồn tại trên cả Wiki A và Wiki B, phiên bản của nó trên Wiki B sẽ được hiển thị tại Wiki B.
 • Nếu Tập tin:Hình ảnh.png chỉ có trên Wiki B, nó sẽ được hiển thị đúng như vậy.

Lưu ý:

 • Hình ảnh chia sẻ chỉ mang tính chất một chiều: Wiki B có thể sử dụng hình ảnh của Wiki B, và không áp dụng cho chiều ngược lại.
 • Nhiều wiki cùng lúc có thể sử dụng hình ảnh của Wiki A.

Làm thế nào để kích hoạt

Hãy chắc rằng có sự ủng hộ sử dụng tính năng này tại wiki nhận (Wiki B), và có sự đồng ý từ wiki cho (Wiki A). Một khi bạn đã có sự ủng hộ đầy đủ từ cộng đồng về quyết định này, bảo quản viên từ wiki nhận nên liên hệ với Nhân viên FANDOM qua Đặc biệt:Liên hệ/tính năng (Special:Contact/features) để yêu cầu tính năng này. Nêu rõ địa chỉ URL của wiki cho và wiki nhận.

Lưu ý nâng cao

 • Công cụ tìm kiếm trên Wiki B sẽ không có chức năng tìm hình ảnh Wiki A trên wiki của mình, việc tìm kiếm phải được thực hiện trực tiếp trên Wiki A.
 • Thay đổi về hình ảnh trên Wiki A sẽ không được ghi nhập vào Wiki B, vì vậy bạn cần phải giữ cập nhật với wiki gốc, hoặc ít nhất là theo dõi bất kỳ hình ảnh nào của họ mà bạn sử dụng.
  • Nếu hình ảnh trên Wiki A được di chuyển sang tên khác, các liên kết hình ảnh có lẻ cần phải thay đổi lại trên Wiki B.
  • Nếu hình ảnh trên Wiki A được thay đổi bằng một nội dung hình ảnh mới khác, có thể chúng không còn phục vụ đúng mục đích mong muốn trên Wiki B nữa.
 • Hoàn toàn có thể sử dụng Wikimedia Commons là nguồn hình ảnh - hành động này gọi là InstantCommons, và cũng được yêu cầu thông qua Đặc biệt:Liên hệ/tính năng.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.