FANDOM


Con trỏ là một đại lượng xác định vị trí hiện tại của chuột (hoặc thiết bị khác) trên màn hình.

Con trỏ có thể thay đổi hình dạng nếu bạn muốn tạo sự chú ý cho một đoạn hoặc một vùng văn bản khi mà con trỏ di chuyển đến vùng đó.

Các bước thực hiện

Để thay đổi hiển thị của con trỏ, bạn có thể định dạng văn bản với các thẻ span chứa tham số con trỏ:

style="cursor: cursor-style;"

Ví dụ:

<span style="cursor: help;">Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ!</span>

Sẽ cho ra

Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ!

Các kiểu con trỏ

Kiểu con trỏ Kết quả
auto
default
text
Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ.
crosshair Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ.
move Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ.
pointer Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ.
progress Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ.
wait Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ.
Re-size arrows
e-resize
w-resize
Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ ⇥ hướng đông.
Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ ⇤ hướng tây.
n-resize
s-resize
Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ ↑ hướng bắc.
Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ ↓ hướng nam.
ne-resize
sw-resize
Di chuyển chuột đến đây để con trỏ ↗ hướng đông bắc.
Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ ↙ hướng tây nam.
nw-resize
se-resize
Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ ⇱ hướng tây bắc.
Di chuyển chuột đến đây để xem con trỏ ⇲ hướng đông nam.

Thông thường tốt nhất là nên để con trỏ theo những kiểu chuẩn này, mặc dù bạn có thể tạo ra những con trỏ thú vị hơn nhờ CSS. Nếu bạn làm vậy, hãy chắc chắn bạn chọn lựa cẩn thận và kiểm tra lại xem thử người dùng có xem chính xác vị trí mà con trỏ tùy chỉnh đang chỉ tới hay không.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.