FANDOM


Puppeter template.svg

Con rối (tiếng Anh "puppet") là một thuật ngữ để ám chỉ khi một thành viên sử dụng một tài khoản khác để phá hoại trên một wiki. Việc làm này nhằm tránh việc bị chặn, để đăng bài linh tinh, phá hoại, xúc phạm thành viên khác hoặc gây mâu thuẫn trong cộng đồng. Việc tạo nhiều tài khoản được cho phép trên Fandom nhưng chúng tuyệt đối không được sử dụng cho mục đích đánh lừa thành viên khác. Mỗi cộng đồng nên có đặt một nội quy liên quan đến vấn đề này để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Nếu thành viên bị phát hiện việc lạm dụng nhiều tài khoản để gây rối, các tài khoản đó có thể bị khóa bởi nhân viên. Mọi thắc mắc về thông tin tài khoản nên được gửi thông qua Đặc biệt:Liên hệ.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.