Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Trung tâm Cộng đồng

Bạn có thể áp dụng CSS và JS tùy chỉnh dành riêng cho tính năng Tán gẫu.

Chỉnh sửa tán gẫu cho tất cả người dùng

Tùy chỉnh CSS dành cho tán gẫu có thể được áp dụng thông qua MediaWiki:Chat.css. Tùy chỉnh JS có thể được áp dụng thông qua MediaWiki:Chat.js.

Như đối với các tùy chỉnh CSS và JS thuộc phạm vi cộng đồng, chúng phải tuân theo Chính sách tùy chỉnh của Fandom và Điều khoản sử dụng.

Lưu ý: Để sửa đổi JS cộng đồng, Quá trình xem xét JavaScript cần được kích hoạt trên công đồng của bạn.

Thay đổi cá nhân

Bạn có thể tùy chỉnh CSS và JS cho cá nhân thông qua global.cssglobal.js (trên Cộng đồng Trung Tâm) hoặc trên từng cộng đồng thông qua chat.csschat.js.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.