FANDOM


CSS và JavaScript cá nhân cho phép bạn tùy chỉnh giao diện và chức năng Fandom theo cách chỉ tác động lên tài khoản của bạn.

Bất kì người dùng đã đăng nhập nào cũng có thể tùy chỉnh site theo cách này chỉ cần một vài trang con trong không gian thành viên. Cách này cho phép bạn tự do lựa chọn thay đổi phông chữ, màu sắc, liên kết và nhiều thứ khác. Lưu ý là việc tùy chỉnh CSS và JS sẽ không được áp dụng cho giao diện di động.

CSS

Để tùy chỉnh giao diện trang bằng CSS, tạo và sửa đổi Đặc biệt:Mypage/global.css trên Trung tâm Cộng đồng tiếng Anh. Các thay đổi tại đây sẽ được áp dụng cho bất kì wiki nào bạn đến.

Nếu bạn chỉ muốn áp dụng CSS cho một cộng đồng, truy cập trang Đặc biệt:Trang tôi/common.css trên cộng đồng đó.

Bạn thậm chí có thể áp dụng CSS cho từng loại giao diện trên một cộng đồng: Đặc biệt:Trang tôi/wikia.css cho giao diện mặc định và Đặc biệt:Trang tôi/monobook.css cho giao diện Monobook.

JavaScript

Lưu ý: để tăng cường an ninh, bạn phải tự kích hoạt JS cá nhân trong tùy chọn cá nhân trước khi được chạy cho tài khoản của bạn. Trước đó, bạn vui lòng đảm bảo đã đọc tất cả những lưu ý dưới đây. Tùy chọn đó có thể được tìm thấy ở thẻ 'Hiển thị', dưới mục "Tùy chọn hiển thị nâng cao".

Để tùy chỉnh giao diện trang bằng JS, tạo và sửa đổi Đặc biệt:Mypage/global.JS trên Trung tâm Cộng đồng. Các thay đổi tại đây sẽ được áp dụng cho bất kì wiki nào bạn đến.

Nếu bạn chỉ muốn áp dụng JS cho một cộng đồng, truy cập trang Đặc biệt:Trang tôi/common.js trên cộng đồng đó.

Bạn thậm chí có thể áp dụng JS cho từng loại giao diện trên một cộng đồng: Đặc biệt:Trang tôi/wikia.js cho giao diện mặc định và Đặc biệt:Trang tôi/monobook.js cho giao diện Monobook.

Lưu ý:

  • Trước khi kích hoạt JS cá nhân lần đầu trên tài khoản của bạn, vui lòng kiểm tra kĩ bất kì JS hiện hữu nào bạn đang có, và đảm bảo bạn hài lòng với nó.
  • Lỗi JS có thể phá hỏng chức năng cơ bản - xin hãy cẩn thận!
  • Vui lòng không nhập các JS mà bạn không hiểu hay từ nguồn mà bạn không thực sự tin tưởng.
  • Không nhập JS từ các trang JS cá nhân hoặc từ những trang không an toàn.
  • Fandom không chịu trách nhiệm cho bất kì vấn đề nào xảy ra đối với việc sử dụng JS cá nhân. Việc bảo quản JS (và CSS) cá nhân của bạn là trách nhiệm của chính bạn.
  • Lưu ý là các trang 'JS cá nhân' gồm có: global.js, common.js, wikia.js, chat.js, monobook.js, và uncyclopedia.js. Bất kì trang .js nào khác thuộc không gian thành viên đều không thể sửa đổi vì lý do an ninh.

Lưu ý nâng cao

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.