Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Cước chú là phần mở rộng cho phép bạn bổ sung các chú thíchtài liệu tham khảo vào bài viết, giống [1]

Cách dùng

Cước chú được kích hoạt mặc định. Để tạo một chú thích hay tài liệu tham khảo, chỉ cần chuyển sang chế độ sửa đổi mã nguồn và đặt đoạn văn bản của bạn vào thẻ <ref></ref>. Ví dụ là câu đầu tiên của trang này có dạng như sau:

Cước chú (hay ghi chú) là phần mở rộng cho phép bạn bổ sung các chú thíchtài liệu tham khảo vào bài viết, giống thế này.<ref>Thế này!</ref>

Ở cuối trang, tạo một đề mục để chứa tài liệu tham khảo, chú thích hay cước chú và nhập vào mã thẻ: <references />. Sau đó, mục này sẽ tự động tạo một danh sách các chú thích được đánh số cho bạn[2].

Đặt tên cước chú

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng lại một cước chú mà không muốn phải tạo mới, bạn có thể tiến hành đặt tên cho cước chú đó và gọi lại nó một cách dễ dàng. Đầu tiên, bạn tạo một cước chú mới tương tự như trên nhưng có chứa thuộc tính "name" trong thẻ <ref>, ví dụ: <ref name="tên cước chú">Ví dụ đặt tên cho cước chú</ref>[3]. Sau đó, bạn gọi lại cước chú đó bằng cách: <ref name="tên cước chú" />[3].

Yêu cầu cước chú!

Các bản mẫu cước chú

Tham khảo

  1. Thế này!
  2. Như thế này!
  3. 3,0 3,1 Ví dụ đặt tên cho cước chú

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement