Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Tính năng này được thiết đặt mặc định trên Fandom

Các đoạn phim hay video là một phương pháp hiển thị thông tin tuyệt vời và giúp người đọc cảm thấy thu hút vào wiki của bạn! Công cụ nhúng đoạn phim có chức năng tiện ích giúp bạn thêm đoạn phim một cách nhanh và dễ dàng vào trang bài viết.

Các đoạn phim có thể được gộp trong thư viện ảnh và hầu hết những nơi khác có hình ảnh. Những đoạn phim có chiều rộng màn hình dưới 400px sẽ được chạy trong hộp khung phương tiện.

Các bước thực hiện

 • Nhấp vào biểu tượng "Thêm đoạn phim" trong mô-đun phương tiện và tính năng.
Editing toolbar video uploadv2.png
 • Một cửa sổ bật lên sẽ hiện ra và yêu cầu bạn dán địa chỉ URL đầy đủ của đoạn phim mà bạn muốn thêm vào. Ví dụ:
  https://www.youtube.com/watch?v=woCCj9ADup4
 • Khi bạn đã chọn được đoạn phim, nhấn vào "Tiếp theo", sẽ đưa bạn đến trang mà tại đó bạn có thể tùy chỉnh cách mà đoạn phim hiển thị.

Video-format.png

 • Khi bạn hài lòng với các thiết đặt, nhấp vào "Thêm đoạn phim". Trang tập tin đoạn phim sẽ được tạo và mã đoạn phim sẽ được chèn vào trang bài viết mà bạn đang biên tập.
 • Kể từ thời điểm trang tập tin đoạn phim được tạo, bạn có thể tái sử dụng đoạn phim này ở bất kỳ đâu trên wiki bất kỳ lúc nào mà bạn thích.

Những trang web được hỗ trợ

Những đoạn phim từ những trang web sau được hỗ trợ tính năng nhúng trên các wiki Fandom:

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement