FANDOM


Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Công cụ chào mừng của Fandom là công cụ xử lý tự động hỗ trợ bảo quản viên trong việc chào mừng thành viên mới. Mục đích là hướng dẫn các thành viên mới và kết nối họ với bảo quản viên trên cộng đồng để hỗ trợ trong trường hợp họ có câu hỏi. Khi một người dùng thực hiện sửa đổi đầu tiên, Công cụ chào mừng sẽ để lại lời nhắn cho họ và tạo một trang người dùng.

Tin nhắn được ký tên của bảo quản viên, người sửa đổi wiki gần đây nhất. Việc này giúp thành viên mới có thể tìm đến người để nhờ hỗ trợ trong trường hợp họ gặp khó khăn. Nếu cộng đồng không có bảo quản viên hoạt động, tin nhắn sẽ được ký tên của một nhân viên từ Đội ngũ Cộng đồng Fandom.

Welcome tool

Ví dụ một tin nhắn chào mừng

Tìm những biên tập viên mới

Giả sử họ không tìm đến bạn trước, có hai giải pháp đơn giản bạn có thể sử dụng để tìm họ:

 • Tin nhắn chào mừng được tạo bởi Thành viên:Wikia. Bạn có thể kiểm tra đóng góp của người dùng đó để xem ai được chào mừng gần đây.
 • Các tin nhắn chào mừng được hiển thị trên trang thay đổi gần đây, sau khi chọn tùy chọn "Hiện bot".

Tùy chỉnh công cụ chào mừng

Bảo quản viên trên mỗi cộng đồng có thể tùy chỉnh công cụ bằng cách sửa đổi một số trang thuộc không gian MediaWiki.

Chức năng

Ai sẽ ký tên trên tin nhắn / tắt công cụ

Nhập trang MediaWiki:welcome-user theo một trong các từ khóa sau:

 • @latest: bảo quản viên còn hoạt động gần nhất, hoặc nhân viên Fandom nếu không có bảo quản viên hoạt động trong 60 ngày.
 • @sysop: bảo quản viên còn hoạt động gần nhất (không gồm nhân viên Fandom dự phòng)
 • Tên một người dùng cụ thể (vd: Văn)
 • @disabled: tắt hoàn toàn công cụ chào mừng thành viên

Thực hiện thao tác nào

Nhập trang MediaWiki:welcome-enabled theo một trong số các từ khóa sau:

 • page-user: tạo trang người dùng*
 • message-anon: để lại tin nhắn cho người dùng vô danh
 • message-user: để lại tin nhắn cho người dùng đã đăng ký
 • page-user message-anon message-user: kích hoạt tất cả

* Ghi chú: không thể vô hiệu hóa nếu thành tích được kích hoạt.

Hiển thị chào mừng trong thay đổi gần đây?

Mặc định, các sửa đổi chào mừng được ẩn trong thay đổi gần đây (trừ phi bạn chọn 'Hiện sửa đổi bot')

Nếu bạn muốn các sửa đổi này được hiển thị, sửa trang MediaWiki:welcome-bot-flag và thay nội dung bằng dấu gạch ngang: -

Nếu muốn ẩn lại, thay bằng: @bot

Tin nhắn

Tùy từng cộng đồng đang sử dụng trang thảo luận hay tường tin nhắn mà các tin nhắn sẽ được thay đổi cho phù hợp.

Tuy nhiên, đối với cả 2 trường hợp, sửa đổi trang MediaWiki:Welcome-user-page sẽ thay đổi trang người dùng mà công cụ đó tạo ra.

Bảo quản viên đăng lên tường của những người dùng đã đăng ký

Đăng lên tường tin nhắn của những người dùng đã đăng ký.

Nhân viên Fandom đăng lên tường của những người dùng đã đăng ký

Được dùng trong trường hợp dự phòng cần nhân viên Fandom (như trường hợp không có bảo quản viên hoạt động trong 60 ngày).

Bảo quản viên đăng lên tường của những người dùng vô danh

Đăng lên tường tin nhắn của những người dùng vô danh.

Nhân viên Fandom đăng lên tường của những người dùng vô danh

Được dùng trong trường hợp dự phòng cần nhân viên Fandom (như trường hợp không có bảo quản viên hoạt động trong 60 ngày).

Bảo quản viên đăng vào trang thảo luận của những người dùng đã đăng ký

Đăng vào trang thảo luận của những người dùng đã đăng ký.

Nhân viên Fandom đăng vào trang thảo luận của những người dùng đã đăng ký

Được dùng trong trường hợp dự phòng cần nhân viên Fandom (như trường hợp không có bảo quản viên hoạt động trong 60 ngày).

Bảo quản viên đăng vào trang thảo luận của những người dùng vô danh

Đăng vào trang thảo luận của những người dùng vô danh.

Nhân viên Fandom đăng vào trang thảo luận của những người dùng vô danh

Được dùng trong trường hợp dự phòng cần nhân viên Fandom (như trường hợp không có bảo quản viên hoạt động trong 60 ngày).

Các biến có thể được dùng trong tin nhắn với ý nghĩa sau:

 • $1: trang mà thành viên mới đã sửa đổi hoặc tạo
 • $2: trang thảo luận của người gửi tin nhắn chào mừng
 • $3: chữ ký của người gửi tin nhắn chào mừng
 • $4: tên của người được chào mừng

Ghi chú

 • Tin nhắn chào mừng sẽ không được gửi cho những người dùng có quyền bảo quản viên, hành chính viên, bot, nhân viên, hay hỗ trợ viên.
 • Tin nhắn chào mừng sẽ không được gửi cho những tài khoản bảo quản viên có kèm theo cờ bot.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.