Trang trợ giúp này hướng dẫn nhiều cách để nhập một CSS và JavaScript ngoài vào cộng đồng của bạn.

ImportJS

Giải pháp mới này thêm một trang MediaWiki MediaWiki:ImportJS và cung cấp giao diện để nhập các trang có chứa kịch bản vào một cộng đồng - cả những trang cục bộ lẫn các trang từ Dev Wiki.

Wiki đó phải có tùy chỉnh JavaScript để có thể sử dụng được ImportJS; bảo quản viên của 1 wiki có thể bật tính năng này lên bằng cách liên hệ hỗ trợ với nhân viên của FANDOM ở Special:Contact/general.

Chức năng này tương tự như phương pháp importArticles hiện hữu, cho phép nhập các trang từ các cộng đồng ngoài, và gộp chúng lại thành một, giảm tải thành một yêu cầu duy nhất, giúp giảm cả kích thước tập tin lẫn lưu lượng truy cập web, tăng tốc độ tải đối với các cộng đồng có số lượng lớn tập tin. ImportJS ảnh hưởng tới tất cả các loại nền giống như common.js.

Bulb.png

Xem xét JavaScript

Tính năng ImportJS bỏ qua nhu cầu xem xét JavaScript. Cho phép việc thêm hoặc hủy bỏ các trang nhập trên cộng đồng được nhanh chóng!


Cách dùng

MediaWiki:ImportJS cung cấp một trang văn bản thuần túy để nạp JavaScript. Các tập tin cục bộ cần phải thuộc không gian MediaWiki. Các trang nhập từ Dev Wiki cũng phải thuộc không gian MediaWiki để có thể hoạt động. Khi khai báo tập tin để nhập, tên không gian MediaWiki không cần phải đi kèm. Ví dụ:

Cat.js    //tập tin JS cục bộ
dev:AjaxRC.js //kịch bản từ Dev Wiki

Thứ tự nạp

Khi dùng ImportJS, các trang được nhập sẽ được nạp sau cùng. Thứ tự đầy đủ là:

 1. Common.js
 2. Wikia.js
 3. Các kịch bản được nhập thông qua Common.js
 4. Các kịch bản được nhập thông qua Wikia.js
 5. ImportJS

Nhập CSS

importArticles

Thay vì phương pháp trên, importArticles sẽ chỉ được thảo luận tại đây đối với việc nhập CSS. Đối với việc nhập JS, vui lòng xem trang này.

importArticles vẫn có thể được dùng để nhập CSS. Tuy nhiên, chúng vẫn phải chịu sự xét duyệt do phải thực hiện thông qua JavaScript.

Ví dụ

Nhập một tập tin CSS cục bô thông qua importArticles:

importArticles({
  type: "style",
  article: "MediaWiki:Trang_trí.css"
});

Phương pháp @import

Sử dụng @import cũng có thể nhập các tập tin CSS. Cú pháp như sau:

@import "đường_dẫn_đến_tập_tin_cần_nhập.css"

Ví dụ: để nhập tập tin Trang_trí.css vào Wikia.css, đặt dòng sau vào đầu trang Wikia.css của bạn:

@import "/index.php?title=MediaWiki:Trang_trí.css&action=raw&ctype=text/css";

Bạn có thể tìm hiểu thêm phương pháp này tại đây.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.