Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Bảo vệ toàn phần là tính năng mở rộng cho phép các nhân viên Fandom, Đội chống thư rác và một số tình nguyện viên khác có thể tạm thời hạn chế những hành động nhất định trên một wiki với mục đích ngăn chặn những tình huống thư rác hoặc phá hoại nghiêm trọng. Các bảo quản viên tại địa phương có thể yêu cầu kích hoạt tính năng này để sử dụng cho mình và thông thường trường hợp đó chỉ dành cho những wiki đã trải qua những cuộc tấn công phá hoại và thư rác nhiều lần trong lịch sử.

Hướng dẫn sử dụng

Tính năng này có thể được sử dụng để hạn chế hành động đối với những thành viên đã đăng ký hoặc cả các bảo quản viên. Những hành động sau đây có thể được giới hạn:

  • Tạo tài khoản mới
  • Tạo trang mới
  • Sửa đổi trang
  • Đổi tên trang
  • Tải tập tin lên

Những bảo quản viên có quyền truy cập vào Bảo vệ toàn phần sẽ thấy được liên kết Đặc biệt:Bảo vệ toàn phần có thể nhấp vào trong danh sách Đặc biệt:Trang đặc biệt. Lượng thời gian tối đa mà một bảo quản viên có thể bảo vệ toàn phần wiki của mình là trong vòng 12 giờ.

Bởi vì công cụ này ngăn chặn một lượng lớn các hành động sửa đổi của rất nhiều người trên wiki, cả sửa đổi tốt lẫn xấu, chính vì vậy nó không nên được lạm dụng cho một thời gian dài. Việc bảo vệ toàn phần này chỉ nên kéo dài đủ để làm sạch mọi thứ trở lại như bình thường. Đơn giản để hiểu, bảo vệ toàn phần không phải là một sự bảo vệ dài hạn. Vui lòng liên hệ nhân viên Fandom để được hỗ trợ với những sự lựa chọn khác.

Khi tính năng này được sử dụng, nó sẽ được hiển thị trong nhật trình khóa cũng như Thay đổi gần đây dưới ghi chú bảo vệ 'Đặc biệt:Mọi trang.'

Yêu cầu truy cập tính năng

Bảo quản viên địa phương có thể yêu cầu tính năng mở rộng này để sử dụng cho mình bằng cách liên hệ với nhân viên Fandom, sau đó chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá xem wiki của bạn có thích hợp để cấp quyền truy cập hay không. Chỉ có bảo quản viên mới có thể được cấp quyền truy cập.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement