FANDOM


Phần mở rộng này có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bằng Đặc biệt:Tính năng wiki.
Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Bạn có thể tạo bảng bỏ phiếu trên wiki của bạn bằng cú pháp đơn giản. Bảng bỏ phiếu chỉ có thể được tạo thông qua chế độ sửa đổi mã nguồn.

Hướng dẫn từng bước

  • Sau khi nhấn sửa đổi, chuyển sang chế độ sửa đổi mã nguồn của Trình soạn thảo cổ điển.
  • Tại vị trí bạn muốn đặt bảng bỏ phiếu, nhập đoạn mã sau và thay thế bằng nội dung bạn muốn bỏ phiếu:
<poll>
Câu hỏi để bỏ phiếu
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
...
</poll>

Ví dụ:

<poll>
Màu yêu thích của bạn là gì?
Đỏ
Xanh
Lục
Khác
</poll>

Kết quả:

Màu yêu thích của bạn là gì?
 
2
 
3
 
2
 
1
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 00:44 ngày 31 tháng 3 năm 2015 , và cho đến nay đã có 8 bỏ phiếu.

Cách thức hoạt hoạt động

Các phiếu bầu được ghi nhớ thông qua tên đăng nhập hoặc địa chỉ IP nếu không đăng nhập. Điều này có nghĩa số lượng phiếu của một lựa chọn là không đáng tin cậy (do một người dùng có thể thay đổi IP để bỏ phiếu nhiều lần). Vì vậy, bảng bỏ phiếu không nên được sử dụng cho các mục đích quan trọng.

Bảng bỏ phiếu hiển thị số phiếu và phần trăm số phiếu cho mỗi lựa chọn, tổng số phiếu đã bầu tính từ ngày và thời gian bảng bỏ phiếu được tạo.

Các bảng bỏ phiếu giống nhau được đăng ở nhiều nơi trên wiki của bạn sẽ chỉ hoạt động như dữ liệu nhập cho một bảng bỏ phiếu (tức số lượng và tống số lượng phiếu sẽ chỉ tăng thêm như nhau).

Có thể thiết lập lại số phiếu?

Việc đóng băng bảng bỏ phiếu là không thể.

Để thiết lập lại số phiếu, thay đổi câu hỏi để bỏ phiếu hoặc các lựa chọn của bảng bỏ phiếu (tức tạo mới bảng bỏ phiếu).

Do việc thay đổi và thiết lập lại bảng bỏ phiếu khá dễ dàng, kết quả của các bảng bỏ phiếu trước cũng dễ dàng bị mất. Nếu cần ghi lại kết quả của bảng bỏ phiếu, bạn nên lưu trữ tại một nơi nào đó dưới dạng wikitext.

Tùy chỉnh

Việc chỉnh sửa thiết kế của bảng bỏ phiếu là có thể bằng cách sử dụng CSS.

Thay đổi độ rộng

Bạn có thể thay đổi độ rộng bảng bỏ phiếu bằng cách gói nó trong thẻ <div> hoặc một ô của bảng hoặc bất kì hộp bố cục nào khác đã được thiết kế.

Ví dụ:

  • Sử dụng thẻ <div>:
<div style="width:45%;float:left">
<poll>
Bảng bỏ phiếu này có độ rộng thế nào?
Rất rộng
Hơi rộng
Không rộng lắm
</poll>
</div>
  • Sử dụng bảng:
{|width=45% style="float:right"
|
<poll>
Bảng bỏ phiếu này có độ rộng thế nào?
Rất rộng
Hơi rộng
Không rộng lắm
</poll>
|}

Kết quả:

Bảng bỏ phiếu này có độ rộng thế nào?
 
0
 
0
 
2
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 01:12 ngày 31 tháng 3 năm 2015 , và cho đến nay đã có 2 bỏ phiếu.
Bảng bỏ phiếu này có độ rộng thế nào?
 
0
 
0
 
2
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 01:12 ngày 31 tháng 3 năm 2015 , và cho đến nay đã có 2 bỏ phiếu.

Thay đổi màu sắc

Tương tự độ rộng, màu sắc cũng có thể thay đổi bằng thẻ <div> hoặc sử dụng bảng.

Ví dụ:

Bảng bỏ phiếu này có độ rộng thế nào?
 
0
 
0
 
2
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 01:12 ngày 31 tháng 3 năm 2015 , và cho đến nay đã có 2 bỏ phiếu.
Bảng bỏ phiếu này có độ rộng thế nào?
 
0
 
0
 
2
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 01:12 ngày 31 tháng 3 năm 2015 , và cho đến nay đã có 2 bỏ phiếu.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.