FANDOM


Bảng là một công cụ tuyệt vời giúp bạn tổ chức bài viết của mình trong khâu hiển thị nội dung, đặc biệt là dữ liệu, số liệu, hay những thông tin liên quan khác. Bảng có thể được tạo lập trong chế độ trực quan của trình soạn thảo hoặc thông qua mã wiki.

Các bước tiến hành

Để tạo bảng, nhấp vào bút Table button vi ở bên phần dãy phải của chế độ trực quan.

Edit toolbar table highlighted vi

Nhấp vào nút Bảng.

 1. Trong chế độ soạn thảo, nhấp vào nút bảng trong mục "Chèn" trong thanh công cụ.
 2. Một cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra, cho phép bạn tùy chỉnh các trường thuộc tính mà bạn mong muốn cho bảng của mình.
  Table properties vi

  Lập thuộc tính cho bảng.

 3. Một khi bạn nhấn Đồng ý, bảng sẽ hiện ra trong văn bản của bạn. Bạn có thể nhập nội dung vào.
 4. Khi bạn cần sửa đổi các trường thuộc tính bảng, chỉ đơn giản là nhấp chuột phải, và tạo ra thay đổi phù hợp theo ý bạn.
  Table editor vi

  Nhấp chuột phải để sửa đổi.

Trong chế độ mã nguồn

Nếu bạn là một biên tập viên thành thạo, bạn có thể tạo bảng trong chế độ mã nguồn bằng cách tham khảo qua mẫu ví dụ: Trợ giúp:Mã wiki/bảng. Thông qua mã wiki, bạn có thể:

 • Tạo bảng với phân loại theo cột và đóng mở.
 • Căn dọc ô và hàng.
 • Mở rộng các ô, các cột và các hàng.
 • Tô màu nền cho các ô, hàng, viền hoặc toàn bộ bảng với CSS.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.