Trung tâm Cộng đồng
Trung tâm Cộng đồng
(Tạo trang)
Thẻ: sourceedit
 
n
Thẻ: sourceedit
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{Tocright}}
 
{{Tocright}}
[[Trợ giúp:Bản mẫu|Bản mẫu]] cho phép bạn truyền vào các thông số hỗ trợ cho việc chèn nội dung và thiết kế vản mẫu.
+
[[Trợ giúp:Bản mẫu|Bản mẫu]] cho phép bạn truyền vào các thông số hỗ trợ cho việc chèn nội dung và thiết kế bản mẫu.
   
 
Khi chèn bản mẫu vào trang, [[Trợ giúp:Soạn thảo trực quan|Trình soạn thảo trực quan]] cho phép bạn định nghĩa và chèn các thông số mà không phải sử dụng [[Trợ giúp:Mã wiki|Mã wiki]].
 
Khi chèn bản mẫu vào trang, [[Trợ giúp:Soạn thảo trực quan|Trình soạn thảo trực quan]] cho phép bạn định nghĩa và chèn các thông số mà không phải sử dụng [[Trợ giúp:Mã wiki|Mã wiki]].
Dòng 14: Dòng 14:
 
{{{1}}}
 
{{{1}}}
 
</div>
 
</div>
*Tạo một trang bài viết khác với tên "Template test".
+
*Tạo một trang bài viết khác với tên "Kiểm tra bản mẫu".
 
*Nhập vào đoạn mã sau để hiển thị bản mẫu của bạn:
 
*Nhập vào đoạn mã sau để hiển thị bản mẫu của bạn:
 
:<code><nowiki>{{Hộp|Văn bản ví dụ}}</nowiki></code>
 
:<code><nowiki>{{Hộp|Văn bản ví dụ}}</nowiki></code>

Phiên bản lúc 04:47, ngày 12 tháng 4 năm 2015

Bản mẫu cho phép bạn truyền vào các thông số hỗ trợ cho việc chèn nội dung và thiết kế bản mẫu.

Khi chèn bản mẫu vào trang, Trình soạn thảo trực quan cho phép bạn định nghĩa và chèn các thông số mà không phải sử dụng Mã wiki.

Thông số đơn giản

  • Tạo một trang trên wikia của bạn với tên "Bản mẫu:Hộp".
  • Thêm đoạn mã sau vào trang đó:
<div style="margin:auto;width:10em; height:5em; border:1px solid #999; background-color:#CDF; color:#000; text-align:center; padding-top:2em;">
{{{1}}}
</div>
  • Lưu trang và trang đó sẽ hiển thị kết quả sau:

{{{1}}}

  • Tạo một trang bài viết khác với tên "Kiểm tra bản mẫu".
  • Nhập vào đoạn mã sau để hiển thị bản mẫu của bạn:
{{Hộp|Văn bản ví dụ}}
  • Lưu trang hoặc chọn 'Xem trước' và bạn sẽ được kết quả:

Văn bản ví dụ

Hiểu cách hoạt động

Sự thay thế này xảy ra do {{{1}}} yêu cầu wiki thông số đầu tiên của bản mẫu được truyền tại đây. Bản mẫu có thể được mở rộng thông số với {{{2}}}, {{{3}}},...

Con số thể hiện số lượng thông số:

{{Hộp|thông số thứ 1|thông số thứ 2|thông số thứ 3}}

Nếu bạn muốn bỏ qua một hay vài thông số, bạn có thể để trống nhưng ký tự "|" vẫn phải được nhập vào. Ví dụ:

{{Hộp|thông số thứ 1||thông số thứ 3}}

Đặt tên thông số và thông số mặc định

Hiểu cách hoạt động

Xem thêm