Trung tâm Cộng đồng
Trung tâm Cộng đồng
(nội dung)
Thẻ: sourceedit
(Không hiển thị 6 phiên bản của 3 người dùng ở giữa)
Dòng 5: Dòng 5:
   
 
==Thông số đơn giản==
 
==Thông số đơn giản==
*Tạo một trang trên wikia của bạn với tên "Bản mẫu:Hộp".
+
*Tạo một trang trên wiki của bạn với tên "Bản mẫu:Hộp".
 
*Thêm đoạn mã sau vào trang đó:
 
*Thêm đoạn mã sau vào trang đó:
 
<pre><div style="margin:auto;width:10em; height:5em; border:1px solid #999; background-color:#CDF; color:#000; text-align:center; padding-top:2em;">
 
<pre><div style="margin:auto;width:10em; height:5em; border:1px solid #999; background-color:#CDF; color:#000; text-align:center; padding-top:2em;">
Dòng 44: Dòng 44:
 
</div>
 
</div>
 
===Hiểu cách hoạt động===
 
===Hiểu cách hoạt động===
  +
Do các thông số có tên, bạn có thể truyền theo thứ tự bất kì, nên <code><nowiki>{{Hộp|màu nền = navy|màu chữ = white|nội dung = Hộp có màu xanh dương}}</nowiki></code> sẽ cho ra một hộp tương tự.
  +
  +
Do giá trị mặc định của thông số, nếu trường hợp màu nền không được khai báo, ví dụ như <code><nowiki>{{Hộp|màu chữ = white|nội dung = Hộp có màu xanh dương}}</nowiki></code> thì bạn sẽ được kết quả sau:
  +
  +
:<div style="width:10em; height:5em; border:1px solid #999; background-color:#CDF; color:white; text-align:center; padding-top:2em;">Hộp có màu xanh dương</div>
  +
  +
Các thông số có tên thường được viết trên từng hàng để dễ đọc, ví dụ như dạng sau:
  +
  +
<pre>
  +
{{Hộp
  +
|màu nền = navy
  +
|màu chữ = white
  +
|nội dung = Hộp có màu xanh dương
  +
}}
  +
</pre>
  +
  +
Giá trị mặc định của thông số có thể được bỏ trống nếu bạn muốn thông số này không chèn bất cứ thứ gì vào trang:
  +
  +
Ví dụ, nếu bạn viết <code><nowiki>{{{văn bản}}}</nowiki></code> vào bản mẫu mà không điền trường 'văn bản=' vào trang bài viết, nó sẽ hiện lên chữ "{{{văn bản}}}". Tuy nhiên, nếu bạn viết <code><nowiki>{{{văn bản|}}}</nowiki></code> vào bản mẫu, mặc định sẽ là không có văn bản, vì vậy sẽ không có thứ gì hiện lên trang bài viết.
   
 
==Xem thêm==
 
==Xem thêm==
Dòng 49: Dòng 68:
 
*Xem kiểu bản mẫu được sử dụng nhiều để tóm tắt nội dung bài viết: [[Trợ giúp:Hộp thông tin]].
 
*Xem kiểu bản mẫu được sử dụng nhiều để tóm tắt nội dung bài viết: [[Trợ giúp:Hộp thông tin]].
 
*Xem thêm các trợ giúp khác: [[Trợ giúp:Mục lục]].
 
*Xem thêm các trợ giúp khác: [[Trợ giúp:Mục lục]].
  +
  +
 
[[Thể_loại:Trợ giúp]]
 
[[Thể_loại:Trợ giúp]]
  +
[[Thể_loại:Sửa đổi]]
  +
  +
[[de:Hilfe:Vorlagen/erstellen#Parameter]]
  +
[[en:Help:Template parameters]]
  +
[[es:Ayuda:Parámetros de plantillas]]
  +
[[it:Aiuto:Parametri dei template]]
  +
[[ja:ヘルプ:テンプレートパラメータ]]
  +
[[ko:도움말:틀 매개변수]]
  +
[[pt:Ajuda:Parâmetros de predefinição]]
  +
[[ru:Справка:Параметры шаблонов]]
  +
[[zh:Help:模板参数]]

Phiên bản lúc 14:40, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Bản mẫu cho phép bạn truyền vào các thông số hỗ trợ cho việc chèn nội dung và thiết kế bản mẫu.

Khi chèn bản mẫu vào trang, Trình soạn thảo trực quan cho phép bạn định nghĩa và chèn các thông số mà không phải sử dụng Mã wiki.

Thông số đơn giản

  • Tạo một trang trên wiki của bạn với tên "Bản mẫu:Hộp".
  • Thêm đoạn mã sau vào trang đó:
<div style="margin:auto;width:10em; height:5em; border:1px solid #999; background-color:#CDF; color:#000; text-align:center; padding-top:2em;">
{{{1}}}
</div>
  • Lưu trang và trang đó sẽ hiển thị kết quả sau:

{{{1}}}

  • Tạo một trang bài viết khác với tên "Kiểm tra bản mẫu".
  • Nhập vào đoạn mã sau để hiển thị bản mẫu của bạn:
{{Hộp|Văn bản ví dụ}}
  • Lưu trang hoặc chọn 'Xem trước' và bạn sẽ được kết quả:

Văn bản ví dụ

Hiểu cách hoạt động

Sự thay thế này xảy ra do {{{1}}} yêu cầu wiki thông số đầu tiên của bản mẫu được truyền tại đây. Bản mẫu có thể được mở rộng thông số với {{{2}}}, {{{3}}},...

Con số thể hiện số lượng thông số:

{{Hộp|thông số thứ 1|thông số thứ 2|thông số thứ 3}}

Nếu bạn muốn bỏ qua một hay vài thông số, bạn có thể để trống nhưng ký tự "|" vẫn phải được nhập vào. Ví dụ:

{{Hộp|thông số thứ 1||thông số thứ 3}}

Tên thông số và thông số mặc định

Ngoài cách ở trên, bạn có thể đặt tên cho các thông số. Tuy vậy, thao tác này làm cho đoạn mã có phần phức tạp hơn.

  • Từ ví dụ trên, tại trang đã tạo với tên "Bản mẫu:Hộp", thay thế nội dung trong đó bằng đoạn mã sau:
<div style="margin:auto;width:10em; height:5em; border:1px solid #999; background-color:{{{màu nền|#CDF}}}; color:{{{màu chữ|#000}}}; text-align:center; padding-top:2em;">
{{{nội dung}}}
</div>
{{{nội dung}}} là ví dụ cho thông số có tên, #CDF#000 là ví dụ cho thông số mặc định. Nếu thông số "màu nền" không được định nghĩa thì giá trị mặc định là '#CDF' sẽ được sử dụng.
  • Sửa đổi trang "Kiểm tra bản mẫu" và thay thế nội dung bằng đoạn mã sau:
{{Hộp|màu nền = navy|màu chữ = white|nội dung = Hộp có màu xanh dương}}
  • Lưu trang và bạn sẽ được kết quả sau:

Hộp có màu xanh dương

Hiểu cách hoạt động

Do các thông số có tên, bạn có thể truyền theo thứ tự bất kì, nên {{Hộp|màu nền = navy|màu chữ = white|nội dung = Hộp có màu xanh dương}} sẽ cho ra một hộp tương tự.

Do giá trị mặc định của thông số, nếu trường hợp màu nền không được khai báo, ví dụ như {{Hộp|màu chữ = white|nội dung = Hộp có màu xanh dương}} thì bạn sẽ được kết quả sau:

Hộp có màu xanh dương

Các thông số có tên thường được viết trên từng hàng để dễ đọc, ví dụ như dạng sau:

{{Hộp
 |màu nền = navy
 |màu chữ = white
 |nội dung = Hộp có màu xanh dương
}}

Giá trị mặc định của thông số có thể được bỏ trống nếu bạn muốn thông số này không chèn bất cứ thứ gì vào trang:

Ví dụ, nếu bạn viết {{{văn bản}}} vào bản mẫu mà không điền trường 'văn bản=' vào trang bài viết, nó sẽ hiện lên chữ "{{{văn bản}}}". Tuy nhiên, nếu bạn viết {{{văn bản|}}} vào bản mẫu, mặc định sẽ là không có văn bản, vì vậy sẽ không có thứ gì hiện lên trang bài viết.

Xem thêm