Trung tâm Cộng đồng
Trung tâm Cộng đồng
(lk ngôn ngữ)
Thẻ: sourceedit
Thẻ: sourceedit
Dòng 51: Dòng 51:
   
   
  +
[[en:Help:Template parameters]]
 
 
[[de:Hilfe:Vorlagen/erstellen#Parameter]]
 
[[de:Hilfe:Vorlagen/erstellen#Parameter]]
 
[[es:Ayuda:Plantillas/Parámetros]]
 
[[es:Ayuda:Plantillas/Parámetros]]

Phiên bản lúc 04:14, ngày 18 tháng 5 năm 2015

Bản mẫu cho phép bạn truyền vào các thông số hỗ trợ cho việc chèn nội dung và thiết kế bản mẫu.

Khi chèn bản mẫu vào trang, Trình soạn thảo trực quan cho phép bạn định nghĩa và chèn các thông số mà không phải sử dụng Mã wiki.

Thông số đơn giản

  • Tạo một trang trên wikia của bạn với tên "Bản mẫu:Hộp".
  • Thêm đoạn mã sau vào trang đó:
<div style="margin:auto;width:10em; height:5em; border:1px solid #999; background-color:#CDF; color:#000; text-align:center; padding-top:2em;">
{{{1}}}
</div>
  • Lưu trang và trang đó sẽ hiển thị kết quả sau:

{{{1}}}

  • Tạo một trang bài viết khác với tên "Kiểm tra bản mẫu".
  • Nhập vào đoạn mã sau để hiển thị bản mẫu của bạn:
{{Hộp|Văn bản ví dụ}}
  • Lưu trang hoặc chọn 'Xem trước' và bạn sẽ được kết quả:

Văn bản ví dụ

Hiểu cách hoạt động

Sự thay thế này xảy ra do {{{1}}} yêu cầu wiki thông số đầu tiên của bản mẫu được truyền tại đây. Bản mẫu có thể được mở rộng thông số với {{{2}}}, {{{3}}},...

Con số thể hiện số lượng thông số:

{{Hộp|thông số thứ 1|thông số thứ 2|thông số thứ 3}}

Nếu bạn muốn bỏ qua một hay vài thông số, bạn có thể để trống nhưng ký tự "|" vẫn phải được nhập vào. Ví dụ:

{{Hộp|thông số thứ 1||thông số thứ 3}}

Tên thông số và thông số mặc định

Ngoài cách ở trên, bạn có thể đặt tên cho các thông số. Tuy vậy, thao tác này làm cho đoạn mã có phần phức tạp hơn.

  • Từ ví dụ trên, tại trang đã tạo với tên "Bản mẫu:Hộp", thay thế nội dung trong đó bằng đoạn mã sau:
<div style="margin:auto;width:10em; height:5em; border:1px solid #999; background-color:{{{màu nền|#CDF}}}; color:{{{màu chữ|#000}}}; text-align:center; padding-top:2em;">
{{{nội dung}}}
</div>
{{{nội dung}}} là ví dụ cho thông số có tên, #CDF#000 là ví dụ cho thông số mặc định. Nếu thông số "màu nền" không được định nghĩa thì giá trị mặc định là '#CDF' sẽ được sử dụng.
  • Sửa đổi trang "Kiểm tra bản mẫu" và thay thế nội dung bằng đoạn mã sau:
{{Hộp|màu nền = navy|màu chữ = white|nội dung = Hộp có màu xanh dương}}
  • Lưu trang và bạn sẽ được kết quả sau:

Hộp có màu xanh dương

Hiểu cách hoạt động

Xem thêm