FANDOM


Phần mở rộng này có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bằng Đặc biệt:Tính năng wiki.
Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Bình luận là cách để lại thông điệp chia sẻ suy nghĩ nhanh chóng trên một bài đăng blog hoặc trang bài viết.

Bình luận bài viết là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom. Phần bình luận có thể được tìm thấy ở dưới cùng của trang bài viết trên một số cộng đồng. Nếu phần bình luận không có trên trang bài viết, bạn có thể sử dụng trang thảo luận. Phần mở rộng này có thể được vô hiệu hóa bởi bảo quản viên thông qua Tính năng wiki.

Bình luận blog là một phần của tính năng Blog.

Hướng dẫn từng bước

  • Để thêm bình luận, chỉ cần nhập vào hộp chữ ở dưới cuối trang.
  • Bạn có thể sử dụng mã wiki hoặc soạn thảo giàu tính chất để định dạng văn bản của bạn hoặc chèn ảnh hoặc video.
Comments input box
  • Nếu bạn muốn trả lời một bình luận, chỉ cần nhấp vào nút trả lời. Phần trả lời của bạn sẽ được hiển thị bên dưới bình luận.
Reply to comments
  • Mỗi trang có thể chứa 20 bình luận và không giới hạn số lượng phần trả lời.
  • Sau khi đủ 20 bình luận, một trang bình luận mới sẽ được tạo.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.