Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Bàn luận (tiếng Anh: Discussions) là một tính năng giao tiếp có thể sử dụng trên trình duyệt web (máy tính và di động) và trong Ứng dụng cộng đồng. Người tham gia Thảo luận có thể tạo bài đăng mới, phản hồi và bình chọn (upvote) cho bài đăng hoặc phản hồi.

Nếu Thảo luận được kích hoạt trên một cộng đồng, nó có thể được tìm thấy bằng cách thêm /d trực tiếp vào sau tên miền. Ví dụ, http://dc.wikia.com/d

Thảo luận Fallout Wiki.jpg
Thảo luận của Fallout Wiki trong Ứng dụng cộng đồng, trên trang web máy tính và di động

Tham gia

Ví dụ một Thảo luận với nhiều phản hồi và bình chọn. Một phản hồi có chứa liên kết.

Xem tất cả bài đăng và phản hồi của một người dùng.

Bất kỳ người dùng đã đăng nhập đều có thể tham gia Thảo luận. Tạo một bài 9dang8 mới bằng cách gõ vào khung trên cùng của danh sách Thảo luận (trên máy tính) hoặc nhấp vào biểu tượng Plus-Icon.png ở góc phải trên cùng của màn hình (di động).

Các bài đăng dài sẽ chỉ được hiển thị một phần trên trang danh sách Thảo luận. Đọc toàn bộ bằng cách nhấp vào bài đăng đó. Bạn cũng có thể thêm phản hồi của mình tại đó! Phản hồi mới nhất sẽ được hiện thị tự động. Trên các bài đăng có nhiều phản hồi, bạn cần nhấp xem các phản hồi cũ để xem.

Bình chọn một bài đăng hay phản hồi bắng cách nhấp vào biểu tượng Upvote-icon.png phía bên trái. Biểu tượng này sẽ chuyển màu vàng khi bạn đã chọn.

Bài đăng và phản hồi có thể được sửa đổi bởi tác giả trong vòng 24 giờ sau khi được tạo.

Đăng liên kết

Để thêm một liên kết vào bài đăng hoặc phản hồi, gõ hoặc dán URL đầy đủ, ngay cả khi liên kết đó dẫn đến trang bài viết trên cùng cộng đồng. Một bản xem trước của liên kết sẽ xuất hiện trên bài đăng. Trong Ứng dụng cộng đồng, bài viết liên kết đến cùng cộng đồng sẽ được mở ngay trong ứng dụng.

Tìm kiếm Thảo luận

Trang danh sách Thảo luận có thể được sắp xếp theo 'Gần đây' hoặc 'Phổ biến'. Danh sách 'Phổ biến' được định bởi thời gian kể từ khi bài đăng được tạo và số lượt thu hút người dùng của bài đăng đó. Danh sách có cũng có thể được lọc để chỉ hiện một số thể loại cụ thể, bằng các ô đánh dấu trên danh sách thể loại.

Trên bố cúc web di động và Ứng dụng cộng đồng, người dùng có thể lọc theo thể loại, và chuyển giữa 'Gần đây' và 'Phổ biến', thông qua công cụ Filter-icon.png ('Lọc') trên thanh danh mục trên cùng.

Để xem danh sách tất cả bài đăng và phản hồi của một người dùng nào đó:

  • Trên web máy tính hoặc di động, nhấp vào biểu tượng More-icon.png ('Thêm') ở góc phải trên cùng của bài đăng hoặc phản hồi. Danh sách cũng có thể được truy cập từ trang cá nhân của người dùng đó.
  • Trong Ứng dụng cộng đồng, nhấp vào ảnh đại diện hoặc tên người dùng để truy cập trang cá nhân, sau đó cuộn xuống để xem các bài đăng và phản hồi của họ được sắp xếp theo thời gian.

Chia sẻ

Sử dụng nút chia sẻ để liên kết một Thảo luận đến một trang mạng xã hội hoặc blog. Như trên trang bài viết, các nút này sẽ hiển thị tùy theo ngôn ngữ và vị trí của người dùng.

Thông báo

Người dùng Ứng dụng cộng đồng sẽ nhận được các thông báo đẩy khi bài đăng của họ được phản hồi hoặc bình chọn, và khi phản hồi của họ được bình chọn.

Mọi người dùng sẽ nhận thông báo thư điện tử khi bài đăng của họ được phản hồi hoặc bình chọn. Một thư điện tử được phát sinh khi:

  • bài đăng nhận được phản hồi 1, 5, 10, 25, 50 và 100 phản hồi
  • bài đăng hoặc phản hồi nhận được 5, 25, hoặc 100 bình chọn

Thư điện tử Thảo luận có thể được cài đặt tại tùy chọn người dùng.

Báo cáo nội dung

Trang cá nhân

Điều phối

Advertisement