FANDOM


Nếu bạn là bảo quản viên của một wiki, thì bạn nên biết rằng gần một nửa trong số lượt truy cập khắp FANDOM đến từ các thiết bị điện thoại. Để hỗ trợ môi trường điện thoại, FANDOM cung cấp các ứng dụng trên nền tảng iOS và Android tập trung độc quyền vào từng wiki cụ thể.

Danh sách các ứng dụng wiki FANDOM có thể được tìm thấy tại Cửa hàng Google Play hoặc Cửa hàng Ứng dụng Apple.

Chọn lọc nội dung trên ứng dụng

Công cụ Trang Chính điện thoại cho phép các bảo quản viên tuyển chọn nội dung sẽ được liên kết với trang chính trên ứng dụng wiki cũng như giao diện trang chính hiển thị như thế nào đối với những người truy cập web trên điện thoại.

Xúc tiến ứng dụng wiki

Để đảm bảo sự thành công của ứng dụng, chúng tôi khuyến cáo bạn dành thời gian thông báo cho các thành viên của mình về nó. Chúng tôi hướng dẫn một vài cách sau để truyền lời:

Chúng tôi khuyến khích ủng hộ bạn liệt kê các liên kết đến những ứng dụng wiki cụ thể trên wiki của mình. Gần một nửa số người dùng đều đã tham gia thông qua các thiết bị điện thoại. Điều này tối ưu hóa trải nghiệm của họ, hãy để họ đóng góp thông qua Bàn luận và tăng khả năng hiển thị wiki của bạn.

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.