FANDOM


Đoạn mô tả

Nội dung trang MediaWiki:Description hiển thị trên kết quả của công cụ tìm kiếm.

Đoạn mô tả là đoạn văn bản xuất hiện trên các kết quả của công cụ tìm kiếm khi trang chính của một wiki được tìm kiếm. Tuy trước đây là một yếu tố quan trọng đối với việc Tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm, đoạn mô tả giờ đã không còn quan trọng do các chiến lược như nhồi nhét từ khóa. Các từ khóa và cụm từ dùng trong đoạn mô tả không còn là yếu tố được dùng trong giải thuật tìm kiếm, nhưng những đoạn mô tả tốt có thể tăng tỷ lệ click-through.

Meta description là câu lệnh ở đầu tải liệu HTML dùng để đặt "bản quảng cáo" cho môt trang tìm kiếm. Trên Fandom, thẻ MediaWiki thiết lập mã nguồn HTML cho trang, nên nội dung trên trang MediaWiki:Description sẽ xuất hiện trên mã nguồn của trang chính, bên trong thẻ <meta name="description">. Mặc định, các cộng đồng tiếng Việt đều chưa có đoạn mô tả nên các công cụ tìm kiếm sẽ tạo một đoạn văn bản khác từ những thành phần có trong trang.

Lưu ý là việc thay đổi Đoạn mô tả để hiển thị trên công cụ tìm kiếm có thể mất nhiều ngày (hoặc thậm chí là nhiều tháng). Những công cụ tìm kiếm thương mại sử dụng các giải thuật để quyết định sẽ lấy dữ liệu từ trang nào và bao lâu nên quá trình cập nhật không thuộc tầm kiểm soát của chúng ta.

Nên làm gì

Các bảo quản viên có thể sửa đổi trang đó để mở rộng đoạn mô tả, tối đa đến 150 kí tự (độ dài kiến nghị của đoạn meta description là 80-240 kí tự). Các đoạn mô tả nên chứa những từ khóa tìm kiếm thông dụng mà người dùng có thể tìm kiếm thường xuyên.

Đoạn mô tả (Wikia Rayark Games)

Đoạn mô tả của Wikia Rayark Games chứa nhựng từ khóa liên quan như: trò chơi, Cytus, Deemo...

Các trang MediaWikia:Description mẫu

Wikia Rayark Games

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.