FANDOM


Điều hướng là danh mục xuất hiện ở trên cùng của mỗi trang wiki, cung cấp liên kết đến các trang quan trọng và thú vị nhất trên wiki của bạn.

Các bước hướng dẫn

 • Điều hướng của wiki luôn nằm ở trên cùng của mỗi wiki trên khắp cộng đồng. Nó bao gồm hai khu vực: trên trình đơn "Trên wiki này" và các mục khác được tạo
 • Trình đơn "Trên wiki này" là thẻ mặc định của Fandom, cung cấp các liên kết quan trọng trên wiki của bạn, bao gồm cả hoạt động Wiki, trang ngẫu nhiên, đoạn phim, hình ảnh, và các tính năng khác được kích hoạt trên Fandom (như Chat, diễn đàn, bản đồ,..). Thẻ này được bảo trì bởi Nhân viên Fandom, xin vui lòng tránh di chuyển các tab hoặc loại bỏ bất kỳ các mục trên đó.
Suadanhmuccap1
 • Các trình đơn điều hướng đều có thể di dời, sửa đổi (trừ "Trên wiki này") có thể được sửa đổi bởi các bảo quản viên trên Fandom của bạn.
Suadanhmucwikilinhtinh
 • Để sửa đổi trình đơn, bấm vào nút "Đóng góp", sau đó chọn "Sửa đổi Điều hướng wiki" liên kết từ thả xuống từ bất kỳ trang nào. Hoặc bạn có thể sử dụng liên kết được tìm thấy trên Admin Bảng điều khiển.
 • Sẽ tải mục sửa đổi của trang MediaWiki:Wiki-navigation
Giao diện danh mục của wikia
 • Sau khi sửa đổi, hãy nhấn nút Xem trước nằm bên dưới hộp "tóm lược sửa đổi" để xem trước để đảm bảo các thực đơn mới sẽ không gây ra vấn đề với điều hướng hiển thị trên wiki của bạn.

Bao nhiêu liên kết có thể được chứa?

 • Điều hướng của wiki có tổng cộng đến tối đa là 280 liên kết tất cả, tuy vậy, không nhất thiết phải sử dụng hết. Các liên kết được phân loại như sau:
  • 4 liên kết Cấp 1 kết hợp có độ rộng tổng cộng là 550px. Đây là các liên kết mà luôn luôn nhìn thấy trên điều hướng của bạn.
  • 7 liên kết Cấp 2  có độ rộng nhiều nhất là 729px. Đây là những liên kết xuất hiện trên điều hướng khi bạn di chuyển chuột của bạn vào điều hướng cấp 1.
  • 10 liên kết Cấp 3  có độ rộng ít nhất là 150px. Đây là liên kết xuất hiện trên điều hướng cấp 2 khi bạn di chuyển chuột của bạn vào điều hướng cấp 2.
 • Để thêm liên kết điều hướng, bạn phải sử dụng mã nguồn của wiki để có thể thêm liên kết và văn bản xuất hiện trên Menu. Các văn bản wiki cho các mô hình cấp độ như sau:
Wiki nav editing

Tự động nạp danh mục

Có một cách để nạp nội dung động cho điều hướng để làm nổi bất các điểm mạnh wiki của bạn là sử dụng từ ma thuật.

 • Để thực hiện, sử dụng dấu # bọc từ ma thuật mà bạn chọn.
 • Do từ ma thuật sẽ xuất ra danh sách trang, nên bạn chỉ có thể sử dụng cho Điều hướng Cấp 2, khi đó, danh sách xuất ra sẽ được hiển thi cho Điều hướng Cấp 3.
 • Từ ma thuật được hỗ trợ
  • #categoryX# - trong đó, X là một số lớn hơn 0. Kết quả xuất ra là 8 trang đứng đầu trong thể loại lớn thứ X trên wiki.
  • #category-Y# - trong đó, Y là tên của thể loại. Kết quả xuất ra là 8 trang đứng đầu trong thể loại Y.
  • #newlychanged# - Kết quả xuất ra là những thay đổi gần đây nhất trên wiki.

Lưu các thay đổi

 • Khi bạn đã hoàn tất thêm mã wiki cho phần tử điều hướng, bạn cần nhấp nút Xem trước, đặt dưới hộp tóm lược sửa đổi.
Bạn phải Xem trước các thay đổi trước khi lưu. Nút Lưu trang sẽ chỉ hiển thị ở góc phải dưới cùng trên cửa sổ xem trước.
 • Nút Xem trước sẽ hiển thị điều hướng mới cho bạn, và kiếm tra lỗi trong mã wiki. Ví dụ, nó sẽ báo lỗi nếu bạn sử dụng từ ma thuật cho điều hướng Cấp 1 hoặc 3. Nó cũng sẽ kiểm tra độ rộng của điều hướng và thông báo nếu tràn độ rộng tối thiểu của trang.
 • Nếu gặp phải vấn đề, bạn cần trở lại trình soạn thảo và chỉnh sửa.
 • Khi trang xem trước không báo lỗi, nút Lưu trang sẽ xuất hiện ở góc dưới cửa sổ, nhấp vào sẽ lưu điều hướng của bạn.

Những điều cần lưu ý

 • Bạn có thể liên kết đến bất kì trang nào, nhưng do giới hạn số lượng liên kết, bạn cần xem xét mức độ quan trọng của các trang muốn liên kết để ưu tiên.
 • Đôi khi không cần thiết phải liên kết đến bài viết, khi đó, bạn chỉ cần gõ *#|Tiêu đề thì tiêu đề đó sẽ không chứa liên kết.
 • Nhớ rằng bạn chỉ có thể lưu thay đổi cho điều hướng khi bạn mở cửa sổ Xem trước.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.