Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Nút di chuyển trang


Hướng dẫn từng bước

Mẫu form di chuyển trang

 • Đăng nhập vào tài khoản người dùng của bạn và chuyển đến trang bạn muốn đổi tên.
 • Nhấp vào mũi tên nhỏ trên nút 'Sửa đổi' để hiện ra danh mục và chọn 'Di chuyển'.
 • Bạn sẽ thấy một khung yêu cầu nhập tiêu đề mới cho trang.
 • Gõ tên mới của trang và lý do phải đổi tên vào các hộp tương ứng.
 • Đánh dấu chọn 'Để lại trang đổi hướng' nếu bạn muốn.
 • Đánh dấu chọn 'Theo dõi trang này' nếu bạn muốn theo dõi trang.
 • Nhấp vào nút 'Di chuyển' và trang sẽ được đổi sang tên mới.
 • Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới trang với tên mới cùng với một thông báo màu xanh lục ở đầu trang để báo cho bạn biết là việc đổi tên đã thành công.

Di chuyển đến một trang đã tồn tại

 • Nếu bạn muốn xóa một trang đã tồn tại, bạn phải liên hệ với bảo quản viên trên wiki đó.
 • Nếu không, bạn phải nhập một tên khác cho trang.
 • Bạn sẽ thấy một thanh thông báo màu xanh lục ở đầu trang xác nhận việc đổi tên, và một trang đổi hướng sẽ được tạo để chuyển hướng từ trang cũ sang trang mới.
 • Nếu bạn là bảo quản viên, bạn sẽ có thêm lựa chọn không tạo đổi hướng, trang gốc sẽ không còn nội dung.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi phải đổi tên/di chuyển trang thay vì tạo một trang mới?
Chức năng đổi tên trang giúp lưu giữ lịch sử của trang, cả trước và sau khi đổi tên ở cùng một nơi, do đó tất cả đóng góp của mọi đóng góp viên đều được ghi nhận theo điều khoản của Giấy phép Tài sản sáng tạo công cộng (Creative Commons lincense) trên Fandom. Việc cắt và dán một phần văn bản của trang sang một trang mới sẽ làm mất nhưng ghi nhận này.
Làm thế nào để khôi phục trang đã đổi tên?
Khi một trang đã được đổi tên, một liên kết lùi lại sẽ hiển thị ngay cạnh đó trong thay đổi gần đây, cho phép lùi thay đổi đó về trang thái cũ.
Việc đổi tên trang có được ghi nhận lại?
Các trang đổi tên được ghi nhận lại trong Nhật trình di chuyển và cũng sẽ được hiển thị trong lịch sử trang. Lùi thay đổi có thể truy cập từ nhật trình, nhưng trên một số wiki, chỉ có bảo quản viên mới có thể thực hiện.
Các lượt thích Facebook sẽ ra sao khi trang được đổi tên?
Chúng vẫn được lưu giữ dưới tên cũ, nhưng những lượt thích mới sẽ được đếm lại dưới tên mới.
Giao diện ưa thích hoặc trình soạn thảo ưa thích của tôi không hỗ trợ chức năng đổi tên.
Bạn có thể sử dụng Đặc biệt:Di chuyển/ABC để đổi tên trang có tên ABC.
Chỉ có bảo quản viên có thể đổi tên trang thuộc không gian tên "Tập tin", và không ai có thể đổi tên các trang thuộc không gian tên "Thể loại".

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Advertisement