FANDOM


Trang trợ giúp này dành cho tham khảo Trình soạn thảo cổ điển. Xin lưu ý Trình soạn thảo trực quan có thể có cách hoạt động khác.

Một trang có thể được định dạng theo nhiều cách khác nhau, sử dụng đề mục, danh sách, và thục lề. Tất cả những tùy chọn sau đây có thể được dùng trong trình soạn thảo.

Hướng dẫn từng bước

Editor format menu

Danh mục định dạng của trình soạn thảo

Đề mục

 • Chia bài viết ra thành từng đoạn là một cách tốt giúp người đọc dễ định hướng. Cách này có thể được thực hiện bằng đề mục.
 • Để tạo một đề mục, tô đoạn văn bản bạn muốn thay đổi, và nhấp vào nút định dạng. Bạn sẽ thấy một danh mục xổ ra, từ danh mục, bạn có thể chọn:
Tùy chọn định dạng Kết quả
Đoạn văn Văn bản có định dạng thông thường
Đề mục

là cấp độ định dạng cao nhất. Được dùng cho các đề mục chính.

Đề mục con 1

là đề mục con cấp 1. Được dùng dưới đề mục chính.

Đề mục con 2

là đề mục con cấp 2. Được dùng dưới đề mục con 1.

Đề mục con 3
là đề mục con cấp 3. Được dùng dưới đề mục con 2.
Định dạng sẵn/code là định dạng cho văn bản kỹ thuật cần được hiển thị với kiểu phông có kích cỡ cố định

Danh sách

Nếu bạn muốn tạo một danh sách, bạn có thể dùng danh sách chấm (bullet) hoặc số bằng cách chọn nút Bullet&number button:

 • Số: nhấp vào nút Numbers và 1. sẽ xuất hiện, thêm văn bản vào sau. Khi bạn xuống dòng hoặc ấn enter, số thự tự tiếp theo sẽ xuất hiện. Ấn enter hai lần sẽ kết thúc định dạng số. Một danh sách số sẽ trông như sau:
 1. Nội dung 1
 2. Nội dung 2
 3. Nội dung 3
 • Chấm: nhấp vào nút Bullets và một dấu chấm sẽ xuất hiện. Ấn enter hai lần để kết thúc định dạng chấm. Một danh sách chấm sẽ trông như sau:
 • Nội dung 1
 • Nội dung 2
 • Nội dung 3

Thục lề và canh lề

 • Đề thục lề một đoạn văn, tô đoạn văn và chọn nút Indent hoặc ấn phím Tab.
 • Trong trình soạn thảo cố điển, bạn có thể canh lề trái, phải hoặc giữa bằng các nút Justify button.

Sửa đổi chế độ mã nguồn

 • Nếu bạn muốn sửa đỗi trong chế độ mã nguồn, bạn có thể truy cập trang Trợ giúp:Mã wiki để định dạng trang.

Trang kế

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.