FANDOM


Đếm sửa đổi là một trang đặc biệt có thể truy cập tại Đặc biệt:Đếm sửa đổi trên mọi wiki. Đơn giản chỉ cần điền tên thành viên vào ô nhập liệu và nhấn nút "Hiển thị". Sau đó trang sẽ hiện ra bảng thống kê dữ liệu của chính trên wiki đó, cũng như hoạt động sửa đổi của thành viên trên toàn mạng lưới các wiki FANDOM. Bạn có thể tra số lần sửa đổi của bất kỳ thành viên nào, kể cả chính bạn.

Tôi có thể thấy gì?

Dữ liệu cục bộ được tìm thấy ở phía bên trái, với tên dữ liệu của wiki nằm ở trên đầu của cột. Nó thể hiện tổng số sửa đổi của bạn trên wiki đó, cũng như số lần sửa đổi cụ thể mà bạn tạo ra trên từng miền không gian tên.

Dữ liệu toàn cầu được tìm thấy ở cột bên phải, là thông tin số lần sửa đổi của bạn tên toàn mạng lưới FANDOM. Nó sẽ hiển thị có bao nhiêu sửa đổi bạn đã tạo ra trên từng không gian tên cụ thể của tất cả wiki, cũng như số liệu phần trăm từng loại sửa đổi mà bạn tạo ra toàn FANDOM.

Xin lưu ý rằng dữ liệu toàn cầu không được tự động cập nhật ngay, bởi nó sử sự dữ liệu bộ nhớ đệm (cache) và đôi lúc việc lưu chụp và tải dữ liệu tại máy chủ bị gián đoạn. Vậy nên có thể dẫn đến sự cập nhật số liệu chậm trễ để đáp ứng kịp thời với con số xác thực hiện tại, hoặc có thể nó chưa cập nhật gì cả. Nhưng đừng lo lắng, không có gì mất đi cả, sửa đổi của bạn vẫn còn tồn tại đó. Hãy dành cho hệ thống chút thời gian và kiểm tra lại sau.

Sử dụng trang đếm sửa đổi

Bạn có lẽ muốn trích xuất đường dẫn liên kết trang đếm sửa đổi trên trang thành viên của bạn hoặc đâu đó trên wiki. Có một vài cách để bạn thực hiện việc này:

  • Đặt đường liên kết Đặc biệt:Đếm sửa đổi/Tên thành viên, với "Tên thành viên" là tên của một người dùng cụ thể mà bạn muốn tra cứu số lần sửa đổi của họ, liên kết này sẽ trực tiếp dẫn đến trang đếm sửa đổi của chính thành viên đó.
  • Sử dụng {{Đặc biệt:Đếm sửa đổi/Tên thành viên}} sẽ nhúng bảng đếm sửa đổi cục bộ của thành viên đó.
  • Sử dụng {{Đặc biệt:Đếm sửa đổi/Tên thành viên/Không gian tên}} với "Không gian tên" được thay bằng tên miền không gian cụ thể, sẽ nhúng bảng đếm sửa đổi cục bộ của thành viên đó dành cho không gian tên đó.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.