Nếu bạn quyết định đóng tài khoản của chính mình thì nó sẽ bị vô hiệu hóa và trong tương lai bạn sẽ không thể sử dụng nó. Chúng tôi không thể xóa hoặc loại bỏ hoàn toàn các tài khoản do tuân theo nguyên tắc hoạt động của wiki.

Phương pháp thay thế

Nếu bạn cảm thấy cần phải rời khỏi hoặc từ bỏ Fandom, bạn chỉ cần dừng sử dụng tài khoản của bạn. Bạn có thể muốn để lại tin nhắn trên tài khoản của bạn và trên trang thảo luận người dùng trước khi làm điều này để các thành viên khác biết bạn đã để lại lời nhắn. Điều này cũng đề nghị tặng các wiki mà bạn đã lập cho một thành viên khác trở thành một quản trị viên mới trên wiki đó trước khi vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Để làm như thế, bạn hãy kiểm tra các wiki mà bạn hiện đang quản trị bằng cách vào Đặc biệt:UserActivity và lập danh sách các wiki do bạn tạo ra mà bạn muốn tặng bằng cách tạo một blog về danh sách đó và chuyển quyền truy cập. Bạn có thể thiết lập lại trong Tùy chọn để không còn nhận email từ Fandom nữa.

Nếu bạn muốn chắc chắn tài khoản của bạn không còn được sử dụng bởi chính mình nữa, bạn nên làm xáo trộn một mật khẩu của bạn để bạn không còn biết nó nữa. Cả hai cách bỏ email của bạn và làm xáo trộn mật khẩu của bạn là hai cách thông dụng mà bạn có thể thực hiện trong Tùy chọn. Cả hai cách này cũng tương đương với việc đóng tài khoảng của bạn.

Nhân viên Fandom cũng có thể thay đổi tên người dùng của bạn, vui lòng xem đổi tên người dùng để biết thêm chi tiết.

Vô hiệu hóa tài khoản

Nếu bạn cảm thấy không còn một sự lựa chọn nào khác, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn bằng cách Đặc biệt:Đóng tài khoản.

Việc này sẽ gây ra:

 • Đổi mật khẩu của bạn thành vô nghĩa do có sự khởi tạo ngẫu nhiên.
 • Thay đổi tên thật của bạn trong tùy chỉnh để hiện ra Account disabled
 • Bỏ hoàn toàn ảnh đại diện của bạn bằng cách chuyển về hình ảnh mặc định.
 • Vô hiệu hóa tài khoản trong nội bộ (bạn có thể thấy trên trang Đặc biệt:Đóng góp và những trang khác).

Nhưng việc này sẽ không gây ra:

 • Xóa tên người dùng của bạn trên mọi lịch sử sửa đổi.
 • Xóa tên người dùng của bạn trên mọi nhật trình (Ví dụ: Di chuyển trang).
 • Xóa bất kỳ trang nào mà bạn đã tạo
 • Xóa bất kỳ sửa đổi của bạn với mọi trang.
 • Để lại tên cho người dùng sau tái sử dụng.

Cách đóng tài khoản

 • Vào Đặc biệt:Liên hệ hoặc Đặc biệt:Đóng tài khoản.
 • Nếu bạn đang ở trong trang liên hệ, nhấp vào Disable my account trong mục Account changes.
 • Đọc thông tin ở trên cùng của trang đóng tài khoản để bạn hiểu những gì khi vô hiệu hóa một tài khoản.
  • Nếu cần thiết, hãy đọc lại trang trợ giúp này liên kết đến dưới đề mục Liên hệ Fandom.
 • Nếu bạn chắc chắn bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản của bạn, bạn nhấn vào mục bạn đã đọc trang này và các tùy chọn xác nhận bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản.
 • Nhấn vào nút Đóng tài khoản của tôi
  • Sau đó bạn sẽ phải đăng xuất tài khoản của mình.
 • Bạn sẽ có thời gian 30 ngày để bạn thay đổi ý định và yêu cầu kích hoạt lại tài khoản của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn. Hết thời hạn trên, tài khoản của bạn sẽ bị đóng lại và bạn không thể kích hoạt lại nó nữa.
  • Mọi thay đổi này có hiệu lực vĩnh viễn kể từ thời điểm này, bạn không thể sao lưu lại thông tin cá nhân của mình sau khi tài khoản bị khóa.

Hủy bỏ yêu cầu như thế nào?

 • Rất đơn giản, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn trong vòng 30 ngày với tên truy cập và mật khẩu của bạn một cách bình thường.
  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Đặc biệt Kích hoạt lại tài khoản.
 • Nhấp vào nút Kích hoạt tài khoản.
  • Bạn sẽ nhận được email xác nhận liên kết đến tài khoản của bạn.
 • Thực hiện theo các liên kết trên email để kích hoạt tài khoản của bạn thành công.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.