FANDOM


Bộ thẻ đánh dấu cột trang chính cho phép thiết kế trang chính dễ dàng hơn và là một phương pháp được khuyên dùng để tạo bố cục cho trang chính.

Bằng việc sử dụng các mã thẻ sau, bạn có thể tạo một trang chính tương thích với việc hiển thị quảng cáo của Fandom và bất kì thay đổi nào về bố cục trang chính mà Fandom cần tiến hành trong tương lai.

<mainpage-leftcolumn-start />

Nội dung trong cột trái

<mainpage-endcolumn />

<mainpage-rightcolumn-start />

Nội dung trong cột phải

<mainpage-endcolumn />

Cách sử dụng

Danh dau cot trang chinh

Ví dụ đánh dấu cột trang chính trong Trình soạn thảo

Mã thẻ để bắt đầu cột trái:

<mainpage-leftcolumn-start />

Mã thẻ cột trái kết thúc bằng:

<mainpage-endcolumn />

Mã thẻ để bắt đầu cột phải (độ rộng là 300px):

<mainpage-rightcolumn-start />

Mã thẻ cột phải cũng kết thúc bằng:

<mainpage-endcolumn />

Sau khi kết thúc mã thẻ cột phải, bạn có thể đặt bất kì nội dung bạn muốn với độ rộng đầy đủ là 100% - tuy nhiên, xin lưu ý, chúng tôi không khuyến khích việc này, đặc biệt là trên các trang tương đổi ngắn. Bạn sẽ phải chèn đoạn mã sau để đảm bảo nội dung xuất hiện phia bên dưới các cột:

<br style="clear:both;"/>

Ví dụ

Main page example layout

Trang chính của demo wiki này được tạo để làm ví dụ cho bài viết này và các vị trí đặt nội dung, biểu diễn các sử dụng các mã thẻ:

http://main-page-demo.wikia.com

Các wiki ví dụ khác cho thẻ đánh dấu cột trang chính:

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.