Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

"Tạo bài viết hay: một sự kiện kết nối cộng đồng" là một sự kiện được phát trực tuyến mở cho mọi người dùng FANDOM.

Chủ đề[]

Sử dụng tối ưu công cụ đóng góp (Tài liệu)
Sử dụng tối ưu các công cụ đóng góp và cơ sở hạ tầng của FANDOM
Xây dựng nội dung (Tài liệu)
Xây dựng các nội dung với nhịp điệu hài hòa, và nội dung phong phú, thích hợp hơn
Bài viết thu hút người đọc (Tài liệu)
Tổ chức lại các bài viết để giữ người đọc tìm và làm họ hứng thú
Cách bản mẫu làm nên bài viết hay (Tài liệu)
Luyện tập viết bản mẫu, và làm phong phú trang của ban.

Bản gốc có thể được tìm ở Community Connect, tại đây. Tất cả tài liệu PDF đều được viết bằng tiếng Anh.

Advertisement