FANDOM

Tugiacat666

biệt danh Thanh Tú

  • Tôi sống tại Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Tôi sinh ngày tháng 8 29
  • Nghề nghiệp của tôi là Student, a Wikia editor, a fanfic writer
  • Tôi là Male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.