FANDOM

Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
 • Wiki-wordmark.png Chào mừng đến với Cộng đồng Wikia Tiếng Việt, Gamerbunnygt!

  Chúng tôi là một cộng đồng thân thiện; hầu hết trong số các thành viên đều đang hoạt động tại một wikia địa phương độc lập, và nhiều người trong chúng tôi hoạt động trên nhiều cộng đồng wikia.

  Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ, bạn có thể đặt câu hỏi tại Diễn đàn cộng đồng. Nếu bạn cần sự trợ giúp từ những thành viên hữu ích, bạn có lẽ muốn liên lạc với bảo quản viên tại cộng đồng này, danh sách của họ có thể được tìm thấy tại danh sách các bảo quản viên.

  Bạn cũng có thể nhận trợ giúp trực tuyến từ các thành viên trong cộng đồng tại tán gẫu của chúng tôi nếu bạn thấy đã có người tham gia.

  Nếu bạn có ý tưởng cho một wikia mới, xin hãy tạo lập một dự án! Đừng quên tìm kiếm các wiki của chúng tôi, kiểm tra xem dự án đó đã tồn tại chưa và đừng ngại tham gia nếu bạn thích.

  Cuối cùng, xin bạn chú ý đến hoạt động của wiki để xem những gì đang cập nhật ở đây.

  Tận hưởng!

  Rémy Lee (thảo luận) 06:20, ngày 9 tháng 7 năm 2019 (UTC)
    Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.