Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Lời phủ nhận của bản dịch.

  • Trang này là một phiên bản đã được dịch sang tiếng Việt. Đây chỉ đơn giản là một tài liệu tham khảo bỏ túi giúp người đọc hiểu rõ các điều khoản đầy đủ. Hãy xem đây là một giao diện thân thiện cho ngôn ngữ pháp lý trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
  • Tính hợp pháp và trách nhiệm pháp lý nằm tại phiên bản chính thức bằng tiếng Anh (xem tại đây).
Chính sách
Điều khoản sử dụng
Quyền riêng tư
Giấy phép
Tạo lập wiki
Lời phủ nhận
nhiều hơn...

Những Wikia địa phương có thể có lời phủ nhận của riêng họ mà bạn cũng nên đọc.

Wikia không chịu trách nhiệm tổ chức về nội dung của các trang web bên ngoài được liên kết đến từ những wiki của Wikia.

Wikia được tạo ra chủ yếu bởi các tình nguyện viên, vì vậy chúng tôi có thể sẽ không bảo đảm tính hợp lệ của nội dung. Vì thế wiki không đảm bảo hoàn thiện, tính chính xác hoặc đáng tin cậy như các bạn mong đợi được.

Xin lưu ý rằng Wikia có thể chứa nội dung mà bạn có thể không đồng ý. Nên hãy cân nhắc kỹ trước khi sử dụng dịch vụ Wikia để tránh gây ra xung đột.

Văn bản trên hầu hết các trang web của Wikia được cấp phép theo một giấy phép tự do. Xem Giấy phép để biết thêm chi tiết.

Xin hãy lưu ý trước các Điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web này.

Advertisement