Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Lời phủ nhận của bản dịch.

  • Trang này là một phiên bản đã được dịch sang tiếng Việt. Đây chỉ đơn giản là một tài liệu tham khảo bỏ túi giúp người đọc hiểu rõ các điều khoản đầy đủ. Hãy xem đây là một giao diện thân thiện cho ngôn ngữ pháp lý trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
  • Tính hợp pháp và trách nhiệm pháp lý nằm tại phiên bản chính thức bằng tiếng Anh (xem tại đây).
Chính sách
Điều khoản sử dụng
Quyền riêng tư
Giấy phép
Tạo lập wiki
Lời phủ nhận
nhiều hơn...

Fandom không phải là:

nơi để quảng cáo cho một trang web khác
Fandom được sử dụng để sửa đổi cho cộng đồng, không chỉ để đặt liên kết đến một trang web khác. Những quảng cáo không chính thức đều không được phép.
một dự án Wikimedia
Wikia, Inc. và Quỹ Wikimedia là hai tổ chức tách biệt nhau.
Wikipedia
Fandom không phải là Wikipedia và những dự án của Fandom không trùng lặp với các dự án của Wikimedia. Mặc dù Fandom có chia sẻ trong những mục tiêu của Wikipedia, nhưng hai dự án không phải là "dự án chị em" kể từ khi Fandom không phải là một dự án của Wikimedia (như đã giải thích ở trên)
một hệ thống liên kết
Wiki trên Fandom nên thực sự chứa nội dung, không chỉ để là một kho lưu trữ liên kết dẫn đến các trang web khác.
Advertisement