Yêu cầu nhận wiki Wikia Stardew Valley
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: bucketassrabbit

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Wikia Stardew Valley

Địa chỉ URL wiki đó: vi.stardewvalley.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 67

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 3 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: kinhnghiemcack, sửa đổi cuối cùng ngày 3/4/2016

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: có rất nhiều trang bị lặp, trang chính nhiều chỗ lộn xộn và không thể liên lạc được với admin để yêu cầu sửa đổi. hơn nữa rất ít người đóng góp vào wiki

  • bucketassrabbit
Chào bạn, bạn đã đáp ứng các điều kiện, mình đã cấp quyền hành chính viên + bảo quản viên cho bạn tại wiki. Để biết thêm thông tin về các quyền của bạn, tham khảo Trợ giúp:Quyền truy cập của thành viên. Chúc bạn xây dựng wiki vui vẻ. -- Khang (talk) 12:49, ngày 10 tháng 6 năm 2017 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.