Yêu cầu nhận wiki Wikia Liên Minh Huyền Thoại
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: Niad96

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Wikia Liên Minh Huyền Thoại

Địa chỉ URL wikia đó: vi.leagueoflegends.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 524

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 8 ngày

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Bảo quản viên Xyclone010, sửa đổi sau cùng vào ngày 30 tháng 12 năm 2015.

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi muốn sửa đổi ảnh nền, cài đặt phần mở rộng, làm nổi bật wikia, khóa một số trang cần thiết nhưng do các bảo quản viên đã vắng mặt khá lâu, không liên lạc được và cũng không có ai khác được cấp quyền để thay đổi trang wikia cũng như trao quyền cho người khác. Xin hãy giúp đỡ.

Chào bạn, các sửa đổi của bạn rất tốt và yêu cầu này cũng đã đạt các tiêu chí để nhận wiki. Mình đã cấp quyền cho bạn, chúc biên tập vui vẻ! Khang (talk) 08:19, ngày 18 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.