Yêu cầu nhận wiki Wikia Gravity Falls Tiếng Việt
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Vo Viet Hoang

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Wikia Gravity Falls Tiếng Việt

Địa chỉ URL wikia đó: vi.gravity-falls.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 30

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 2 tuần

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: ngày 7 tháng 11 năm 2014 bởi Phat2401

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Wikia này nói về một bộ phim mà mình yêu thích. Mình rất muốn chia sẽ nhưng thấy rằng Wikia thiết kế không được đẹp, mình đã thử liên lạc với Admin nhưng vẫn không được trả lời. Mình thấy rằng Creator của Wikia này không còn quan tâm tới Wikia này nữa nên mình muốn lên nhận chức để thiết kế lại cho đẹp hơn. Mình còn phải cập nhật rất nhiều thống tin còn thiếu(trong wikia này nói về một bộ phim nhưng wikia này lại thiếu thông tin về tận 28 tập phim, nhiều thông tin về nhân vật không được bổ sung). Nếu mình lên làm Người sáng lập hoặc là bảo quản viên, mình chắc chắn sẽ gắn bó với Wikia này

Chào bạn, rất vui khi thấy có thêm một thành viên quan tâm đến wikia. Về yêu cầu của bạn, xin nhắc nhở là bạn nên cung cấp các thông tin một cách chân thật để chúng tôi có thể xem xét. Cụ thể ở đây là thời gian tham gian sửa đổi của bạn thực ra chưa đủ mức yêu cầu tối thiểu là 1 tuần nên chúng tôi chưa thể cấp quyền bảo quản viên cho bạn. Bạn vui lòng tham gia đóng góp đủ mức thời gian trên. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và sẽ cấp quyền bảo quản viên cho bạn nếu đã đạt yêu cầu. -- Khang (talk) 07:16, ngày 15 tháng 8 năm 2015 (UTC)
Cập nhật: Chào bạn, do từ lần yêu cầu nhận wikia đến nay bạn vẫn chưa có tham gia đóng góp gì thêm cho Wiki nên tôi phải từ chối yêu cầu này. -- Khang (talk) 15:27, ngày 11 tháng 9 năm 2015 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.