Yêu cầu nhận wiki Shinsekai Yori
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Akale-Chan

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Shinsekai Yori

Địa chỉ URL wiki đó: vi.shinsekai-yori.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 0

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 0 giây

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: chưa tạo trang nên không có bảo quản viên

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi sẽ tạo 1 wiki mới, và sẽ có nhiều đóng góp mới cho cộng đồng

    • Bạn thân mến, yêu cầu nhận wiki của bạn không được chấp thuận, bởi wiki này không hề tồn tại. Bạn có thể tạo lập wiki mới bằng cách nhấn vào nút ở góc trên cùng phía bên phải Rémy@ (tườngyêu cầu nhận wikinổi bậtliên kết ngôn ngữ) 06:24, ngày 8 tháng 4 năm 2018 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.