Yêu cầu nhận wiki PriPara Wiki
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: Lady Topaz

Tên wiki mà bạn muốn nhận: PriPara Wiki

Địa chỉ URL wiki đó: vi.pripara.wikia.com/.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 33 sửa đổi kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 2 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Bảo quản viên là Faruru. Có 4 sửa đổi. Lần sửa đổi cuối cùng vào ngày 7 tháng 2 năm 2015. Trang thành viên của Faruru không có thông tin và hiện tại vẫn chưa có bảo quản viên mới.

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Vì:

  • Mình là fan của wiki mình đang tham gia.
  • Wiki mình đang tham gia hiện chưa có bảo quản viên; ngoài ra wiki vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết.
  • Mình là thành viên có nhiều sửa đổi nhất.
  • Mình đã nắm rõ cách viết bài của wiki.
  • Mình không bị cấm trên wikia nào khác.

Trên đây là những lý do của mình. Mình hy vọng các bạn sẽ xét duyệt hộ mình

Chào bạn, mình đã cấp quyền hành chính viên và bảo quản viên cho bạn. Bạn có thể tham khảo những đặc quyền của mình tại Trợ giúp:Quyền truy cập của thành viên#Bảo quản viên. Chúc bạn xây dựng wiki vui vẻ! -- Khang (talk) 00:16, ngày 26 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.