Nhận wiki:Pokemon Wiki Tiếng Việt

Yêu cầu nhận wiki Pokemon Wiki Tiếng Việt


Tên thành viên của bạn: Song Vĩ

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Pokemon Wiki Tiếng Việt

Địa chỉ URL wiki đó: vi.pokemon.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 58

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 1 ngày

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Baotin - 2 sửa đổi - Sửa đổi sau cùng: 02:35, ngày 13 tháng 5 năm 2010

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi là một người đam mê Pokemon từ phim đến manga. Tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và xây dựng wiki, khi được nhận wiki tôi sẽ bắt đầu kêu gọi mọi người cùng đóng góp xây dựng phát triển wiki trở lại. Vì wiki đã ngừng hoạt động hơn 1 năm rồi. Tôi cảm ơn

  • Song Vĩ (thảo luận) 06:12, ngày 12 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Chào bạn, điều kiện để nhận một wiki là bạn cần sửa đổi ở wiki đó ít nhất 1 tuần (xem chi tiết tại Yêu cầu nhận wiki). Mình sẽ đóng yêu cầu này bởi bạn đã không đủ điều kiện để nhận. Nếu sau thời gian trên mà bạn vẫn kiên trì sửa đổi và muốn nhận wiki thì phiền bạn tạo mới một yêu cầu khác. -- Khang (talk) 14:31, ngày 13 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.