Yêu cầu nhận wiki Overwatch Việt Nam
Yêu cầu này đang chờ xét.

Tên thành viên của bạn: Calmy.ow

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Overwatch Việt Nam

Địa chỉ URL wiki đó: vi.overwatch.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 3 lần sửa

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 3 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Bảo quản viên KhangND đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào ngày 8 tháng 2 năm 2017

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi sẽ hoàn thiện Wikia này hơn. Tôi là fan của Overwatch

  • ~~Lê Huy Thái~~
Bạn thân mến, mình hi vọng không từ chối yêu cầu nhận wiki của bạn nhưng mình sẽ đặt nó vào chế độ Đang chờ xét, và mình trông đợi sự cải thiện bộ wiki nhiều hơn từ phía bạn trong một quá trình và thực sự tạo ra những đóng góp có giá trị. Khi đó, mình mới có thể chấp thuận yêu cầu của bạn. Mong bạn cố gắng và chúc bạn biên tập vui vẻ. Rémy@ (tườngyêu cầu nhận wikinổi bậtliên kết ngôn ngữ) 14:07, ngày 18 tháng 4 năm 2018 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.