Yêu cầu nhận wiki Onepunch-Man Wiki
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: Vũ Khánh Linh

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Onepunch-Man Wiki

Địa chỉ URL wiki đó: vi.onepunchman.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 205

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 1 tuần

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Aharata123 là sáng lập viên vào ngày 6 tháng 6 năm 2013, 0 sửa đổi nên không có sửa đổi sau cùng

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Người tạo ra wikia này hầu như không có 1 đóng góp gì cho wikia nên mình muốn nhận nó để trang trí lại cho đẹp hơn và đóng góp các bài viết về One Punch Man

Chào bạn, các sửa đổi của bạn rất tốt, mình đã cấp quyền cho bạn. Chúc bạn xây dựng wiki vui vẻ! -- Khang (talk) 14:14, ngày 15 tháng 1 năm 2018 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.