Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: Bảo Nguyễn

Tên wiki mà bạn muốn nhận: GTA Wiki

Địa chỉ URL wiki đó: vi.gta.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 200

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 7 tháng 2, 2013

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Jackychun (Sửa đổi cuối: 10:38, 29 tháng 4, 2009)

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Wiki mình nhận thấy đã bị bỏ rơi một thời gian khá lâu, với lại một số bài đã bị phá hoại nặng nề và thiếu quản lý wiki. Nên mình xin nhận wiki để chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động của wiki đồng thời xây dựng cộng đồng Grand Theft Auto phát triển hơn. Thân!

30px-Yes_check.svg.png Đã xong. Yêu cầu nhận wiki của bạn đã được chấp thuận, chúc bạn xây dựng wiki thật tốt, mình đã cấp quyền cho bạn. Rémy@ (tườngyêu cầu nhận wikinổi bậtliên kết ngôn ngữ) 14:28, ngày 7 tháng 2 năm 2018 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.