Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Hollywood13

Nổi bật là những hình ảnh xuất hiện trên các trang Fandom liên kết dẫn đến các Fandom khác. Các thẻ nổi bật được tạo ra bởi các nhân viên hoặc hỗ trợ viên Fandom, và hoạt động trong vài tuần.

Các wiki nổi bật có thể được chọn lựa bởi nhân viên hoặc hỗ trợ viên, nhưng thành viên cũng có thể yêu cầu được làm nổi bật cho wiki của mình.

Để yêu cầu nổi bật, các bảo quản viên của wiki đi đến trang Yêu cầu nổi bật và tạo yêu cầu mới. Nếu bạn không phải là bảo quản viên của wiki bạn muốn làm nổi bật, hãy thảo luận với các bảo quản viên địa phương trước và sau đó đưa chúng tôi địa chỉ cuộc thảo luận trong yêu cầu của bạn.

Hướng dẫn

Nổi bật - Wiki Doraemon

Một ví dụ cho thẻ nổi bật wiki.

 • Người yêu cầu nổi bật nên là một bảo quản viên hoạt động của wiki.
 • Cộng đồng của bạn phải có ít nhất 50 bài viết có nội dung tương đối đầy đủ, không tính những trang sơ khai. Những trang sơ khai, hay những bài viết ngắn thiếu nội dung, chỉ chiếm từ 10 trang trở xuống trên tổng tất cả các trang.
 • Trang chính của wiki phải chứa hình ảnh, và dẫn liên kết đến những nội dung quan trọng trong wiki. Nó không nên bị bảo vệ hoàn toàn (tức chỉ có bảo quản viên mới sửa đổi được) trừ khi nó đã bị phá hoại nặng nề trong quá khứ. Tuy nhiên, bảo vệ bán phần (khỏi những thành viên mới và người dùng vô danh) là ổn trong trường hợp trang chính.
 • Wiki nên có một cấu trúc thể loại rõ ràng để hướng các người đọc truy tìm nội dung trong wiki. Các bài viết hầu hết phải được xếp thể loại.
 • Cộng đồng wiki không nằm trong tình trạng đang chọn bảo quản viên mới, hay bất kỳ biến động nào khác. Nó nên là một nơi thân thiện, ổn định và chào đón mọi người.
 • Cộng đồng của bạn sử dụng công cụ chào mừng thành viên được ký tên bởi các bảo quản viên hoạt động (MediaWiki:Welcome-user nên chứa @latest, @sysop hoặc tên của một bảo quản viên cụ thể)
 • Thông điệp tại Góc cộng đồng trên trang Hoạt động wiki nên được sửa đổi (MediaWiki:Community-corner)
 • Wiki của bạn được thiết đặt giao diện mặc định (không phải giao diện Monobook hoặc bất kỳ giao diện cổ điển nào khác)
 • Wiki không được sử dụng ngôn ngữ gây phản cảm hoặc bao gồm những hình ảnh không hợp lý.

Nhân viên hoặc Hỗ trợ viên Fandom sẽ là người đưa ra quyết định xét duyệt cuối cùng cho việc nổi bật.

Yêu cầu nổi bật

Tạo hình ảnh nổi bật

Yourwiki

Một ví dụ mô tả cho hướng dẫn thẻ nổi bật.

Hình ảnh hướng dẫn
 • Hình ảnh bạn gửi cho chúng tôi sẽ là hình ảnh nền tảng.
 • 1) là tên đầy đủ của wiki bạn. Ví dụ như "Thế thần toàn thư" hoặc "Wiki InuYasha tiếng Việt"
 • 2) là một mô tả ngắn về chủ đề của wiki bạn, tối đa 50 kí tự. Hãy sáng tạo!

Cung cấp cho chúng tôi một hình ảnh với kích thước tối thiểu là 255 (chiều dài) x 123 (chiều rộng) pixel, mô tả nội dung chủ đề của wiki mà bạn chọn lựa, khuyến khích ảnh chất lượng tốt và tệp tin .png

Hãy đảm bảo hình ảnh của bạn đủ lớn và phù hợp với tỷ lệ "chiều dài : chiều rộng" của thẻ ảnh nổi bật là 255 : 123 (kích thước lớn hơn nhưng hãy đảm bảo đúng tỷ số này), bởi chắc chắn bạn không muốn hình ảnh của bạn bị cắt ngoài ý muốn.

Sau khi bạn điền xong biểu mẫu Yêu cầu nổi bật và nhấn nút gửi, bạn sẽ được dẫn đến trang yêu cầu của mình, tại đó bạn tải lên hình ảnh của bạn theo liên kết Tập tin:Nổi bật - <tên wiki của bạn>.png trong khung hình ảnh bên phải.

Nếu bạn có câu hỏi về nổi bật, hoặc cần trợ giúp thiết kế thẻ nổi bật, bạn có thể đặt câu hỏi trên diễn đàn cộng đồng.

Tạo yêu cầu nổi bật

Đến trang Yêu cầu nổi bật và làm theo hướng dẫn trên mẫu điền (mẫu xuất hiện sau khi bạn nhấn nút tạo yêu cầu).

Advertisement